logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

O potrzebie kształcenia kadr logistycznych dla gospodarki turystycznej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W oficjalnych dokumentach Rządu RP podkreśla się, od początku lat dziewięćdziesiątych, że gospodarka turystyczna jest obecnie i będzie w przyszłości jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki narodowej. W raportach przygotowanych przez ekspertów Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w połowie lat dziewięćdziesiątych turystyka uznana została za dziedzinę, której potencjał może zdecydowanie przyczynić się do restrukturyzacji gospodarki oraz jej skutecznego konkurowania na rynkach międzynarodowych.
Powyższe opinie znalazły swoje odzwierciedlenie w przyjętej strategii rozwoju polskiej gospodarki turystycznej, którą oparto na dwóch podstawowych elementach: produktach markowych i regionach o funkcjach turystycznych.
Zadania, jakie postawiono przed polską turystyką, wynikają z ogólnych celów polskiej gospodarki narodowej, takich miedzy innymi jak:
- podnoszenie poziomu ekonomicznego gmin i regionów, w celu poprawy sytuacji materialnej społeczeństwa
- wspomaganie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju
- rozwój sektora usług dla rozwiązania narastającego problemu bezrobocia
- ekonomiczno-gospodarcze aktywizowanie terenów wiejskich i wspomaganie zmian  cywilizacyjnych na wsi i w jej otoczeniu.

Oczywiście powyższe cele strategiczne należy rozpatrywać w warunkach zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, zwłaszcza zaś postępujących procesów globalizacji w gospodarce światowej, których konsekwencją będzie jeden, zunifikowany rynek usług turystycznych, na którym swoboda przepływu kapitałów, ludzi i technologii będzie w zasadzie nieograniczona, to zaś wpływać będzie na funkcjonowanie firm turystycznych w sposób zasadniczy.
W przyjętej strategii rozwoju polskiej turystyki podkreśla się wyraźnie, że jednym z najważniejszych zadań na najbliższe lata staje się wypracowanie takiego systemu kształcenia i doskonalenia kadr turystycznych, który byłby adekwatny do standardów międzynarodowych i jednocześnie odpowiadałby oczekiwaniom praktyki gospodarczej.
Rzecz również w tym, by system powyższy był układem elastycznym, dostosowującym się do zmian zachodzących na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym.
O konieczności kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki turystycznej na najwyższym poziomie jakościowym świadczą dane Światowej Organizacji Turystyki, z których wynika, że w 2000 roku pracownicy sektora turystyki stanowili 8% ogółu czynnych zawodowo w skali świata, zaś wg prognoz w 2010 roku udział ten zwiększy się do 9,1%.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2003/4.
Ostatnio zmieniany piątek, 15 styczeń 2010 11:28
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Bezpłatna konferencja "E-administracja dla biznesu" już wkrótce!

Bezpłatna konferencja "E-administracja dla biznesu" już wkrótce!

Instytut Logistyki i Magazynowania serdecznie zaprasza do udziału w III edycji konferencji e-ADMINISTRACJA DLA BIZNESU...

Grupa ORLEN będzie rozwijała działalność na rynku paliw lotniczych

Grupa ORLEN będzie rozwijała działalność na rynku paliw lotniczych

Dalsze umacnianie pozycji rynkowej, wiodąca rola w obsłudze samolotów i dostarczaniu infrastrukturalnych rozwiązań w obszarze...

Grupa Raben przejmuje udziały we włoskiej spółce SITTAM

Grupa Raben przejmuje udziały we włoskiej spółce SITTAM

Grupa Raben przejęła właśnie 20% udziałów w spółce SITTAM, która jest liderem na włoskim rynku...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj