logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

O potrzebie kształcenia kadr logistycznych dla gospodarki turystycznej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W oficjalnych dokumentach Rządu RP podkreśla się, od początku lat dziewięćdziesiątych, że gospodarka turystyczna jest obecnie i będzie w przyszłości jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki narodowej. W raportach przygotowanych przez ekspertów Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w połowie lat dziewięćdziesiątych turystyka uznana została za dziedzinę, której potencjał może zdecydowanie przyczynić się do restrukturyzacji gospodarki oraz jej skutecznego konkurowania na rynkach międzynarodowych.
Powyższe opinie znalazły swoje odzwierciedlenie w przyjętej strategii rozwoju polskiej gospodarki turystycznej, którą oparto na dwóch podstawowych elementach: produktach markowych i regionach o funkcjach turystycznych.
Zadania, jakie postawiono przed polską turystyką, wynikają z ogólnych celów polskiej gospodarki narodowej, takich miedzy innymi jak:
- podnoszenie poziomu ekonomicznego gmin i regionów, w celu poprawy sytuacji materialnej społeczeństwa
- wspomaganie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju
- rozwój sektora usług dla rozwiązania narastającego problemu bezrobocia
- ekonomiczno-gospodarcze aktywizowanie terenów wiejskich i wspomaganie zmian  cywilizacyjnych na wsi i w jej otoczeniu.

Oczywiście powyższe cele strategiczne należy rozpatrywać w warunkach zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, zwłaszcza zaś postępujących procesów globalizacji w gospodarce światowej, których konsekwencją będzie jeden, zunifikowany rynek usług turystycznych, na którym swoboda przepływu kapitałów, ludzi i technologii będzie w zasadzie nieograniczona, to zaś wpływać będzie na funkcjonowanie firm turystycznych w sposób zasadniczy.
W przyjętej strategii rozwoju polskiej turystyki podkreśla się wyraźnie, że jednym z najważniejszych zadań na najbliższe lata staje się wypracowanie takiego systemu kształcenia i doskonalenia kadr turystycznych, który byłby adekwatny do standardów międzynarodowych i jednocześnie odpowiadałby oczekiwaniom praktyki gospodarczej.
Rzecz również w tym, by system powyższy był układem elastycznym, dostosowującym się do zmian zachodzących na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym.
O konieczności kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki turystycznej na najwyższym poziomie jakościowym świadczą dane Światowej Organizacji Turystyki, z których wynika, że w 2000 roku pracownicy sektora turystyki stanowili 8% ogółu czynnych zawodowo w skali świata, zaś wg prognoz w 2010 roku udział ten zwiększy się do 9,1%.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2003/4.
Ostatnio zmieniany piątek, 15 styczeń 2010 11:28
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

OT Logistics S.A. rozszerza skład zarządu

OT Logistics S.A. rozszerza skład zarządu

Rada nadzorcza spółki OT Logistics S.A. powołała w skład zarządu Andrzeja Klimka, dotychczasowego dyrektora Dywizji...

Grupa GEFCO wspiera logistycznie rejs Bimedia Challenge z Alaski na…

Grupa GEFCO wspiera logistycznie rejs Bimedia Challenge z Alaski na Grenlandię

Grupa GEFCO, światowy gracz w logistyce dla przemysłu i europejski lider w logistyce dla branży...

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu…

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu produktów agro

Grupa Kapitałowa OT Logistics wydzierżawiła nowe wagony typu Tagnpps, które pozwolą spółce na uzupełnienie oferty...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj