logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Prokonkurencyjna polityka regionalna a rozwój klastrów logistycznych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Idea wspierania rozwoju klastrów
W rankingach międzynarodowych innowacyjność polskiej gospodarki od dłuższego czasu oceniana jest dość nisko, co plasuje Polskę niestety w końcówce europejskiej stawki. Na taki stan rzeczy wpływa niski poziom finansowania nauki polskiej (na poziomie 0,56% PKB), podczas gdy europejscy liderzy, tacy jak Szwecja czy Finlandia, przeznaczają na naukę ponad 3% PKB. Równocześnie, mimo podejmowania prób ściślejszego powiązania szkolnictwa wyższego i sektora badawczo - rozwojowego z gospodarką, nadal istnieje silna potrzeba inicjowania i rozwoju mechanizmów wspierających współpracę świata nauki z polskimi przedsiębiorstwami.

Jednym z instrumentów wspierających ten proces jest powstawanie klastrów, czyli grup przedsiębiorstw pozostających w bliskości geograficznej (najczęściej region, miasto), współpracujących (i jednocześnie konkurujących) ze sobą oraz z instytucjami edukacyjnymi, na przykład uczelniami czy jednostkami badawczo - rozwojowymi - w celu tworzenia transferu wiedzy oraz technologii ze świata nauki do praktyki gospodarczej. Modele takiej współpracy od wielu lat funkcjonują z powodzeniem w państwach UE, USA czy Japonii, przyczyniając się do zwiększenia innowacyjności tych gospodarek, budując zarazem ich wysoką pozycję konkurencyjną.

Od kilku lat koncepcja tworzenia klastrów realizowana jest również w Polsce. Proces integracji europejskiej przyspieszył formalizację tych form współpracy, czego dowodem jest powstanie kilkudziesięciu takich zgrupowań (gron) w Polsce. Według badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), na terenie naszego kraju funkcjonują 47 klastry oraz 74 inicjatywy klastrowe.
Początkowy, duży entuzjazm przy powstawaniu inicjatyw klastrowych, tworzących się oddolnie - jeszcze przed wejściem Polski do UE, stopniał w wyniku braku wsparcia ze strony państwa tego typu przedsięwzięć oraz niestabilnych warunków rynkowych, ograniczających realizację wysoko innowacyjnych projektów. W tym kontekście fundusze unijne w ramach programu "Innowacyjna Gospodarka", ale również wsparcie szkoleń i doradztwa z programu "Kapitał Ludzki", mogą stać się istotną pomocą w promowaniu struktur klastrowych w Polsce.

Właściwa polityka regionalna jako narzędzie promowania klastrów
Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w układach regionalnych odgrywa zasadniczą rolę w ich polityce przemysłowo - innowacyjnej i strukturalnej, mającej na celu stworzenie w nich nowej, efektywniejszej, regionalnej struktury gospodarczej. Długotrwałe podstawy konkurencyjności firm i układów regionalnych, w których one działają, stwarza innowacyjność sektorów gospodarczych w nich funkcjonujących.
Podejmowanie w regionach szerokiego pakietu działań służących osiągnięciu tego priorytetowego celu decyduje w perspektywie o wykorzystaniu szans rozwojowych wynikających z istniejących w danym regionie uwarunkowań naturalnych i społeczno - ekonomicznych, w tym zwłaszcza potencjału produkcyjno - usługowego oraz kapitału ludzkiego. Działania te w konsekwencji przyczyniają się do podwyższania standardu życia mieszkańców regionu.

Tego typu polityka stanowi swoistą odpowiedź na niedomagania mechanizmu rynkowego i jest w stosunku do niego komplementarna, a nie konkurencyjna. Polityka tego rodzaju stara się ukształtować nową, bardziej konkurencyjną i innowacyjną strukturę gospodarczą, która zapewnić może wyższą dynamikę rozwoju gospodarczego i społecznego podmiotów regionalnych, a tym samym przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy i wyższego poziomu życia społeczności.
Regionalna polityka przemysłowo - innowacyjna wywodzi się z normatywnego i telelogicznego podejścia do sterowania gospodarką w warunkach rynkowych, czyli zmierza do osiągnięcia celów pożądanych i zaprogramowanych. Polityka przemysłowa jest zatem polityką selektywną i normatywną. Podstawowymi jej celami są:

  • zapewnienie rozwoju regionalnego i lokalnego przez wykreowanie w regionach konkurencyjnych i innowacyjnych sektorów gospodarczych
  • stworzenie stabilnych i wysokowydajnych miejsc pracy w regionach, a tym samym przeciwdziałanie bezrobociu oraz podnoszenie poziomu dochodów i życia ludności
  • stworzenie nowej, innowacyjnej, a jednocześnie proekologicznej struktury gospodarczej sprzyjającej ochronie środowiska naturalnego w regionach.

Regionalna polityka przemysłowo - innowacyjna winna określić odpowiedzi na następujące, fundamentalne pytania strategiczne:

  • które sektory gospodarki regionalnej czy lokalnej mają szansę zostać ich głównymi specjalnościami gospodarczymi
  • które sektory mogą uzyskać konkurencyjność regionalną, krajową i międzynarodową oraz jakie działania należy podjąć, aby te cele osiągnąć
  • które sektory gospodarki regionalnej będą "lokomotywami" rozwoju oraz będą generować nowe miejsca pracy i stworzą materialne warunki do rozwoju społecznego.

Polityka przemysłowo - innowacyjna staje się koniecznością, zarówno na szczeblu państwowym, jak i regionalnym, gdyż bez niej te podmioty nie mają szans na realizowanie swoich podstawowych funkcji gospodarczych i społecznych w dłuższym okresie.
W gospodarce regionalnej należy wyodrębnić sektory mające szanse działania w warunkach rynkowych oraz możliwość podniesienia swej konkurencyjności. Bardziej ambitny program może zakładać wykształcenie sektorów gospodarczych będących nośnikami innowacyjności i postępu naukowo - technicznego, tworzących gospodarkę opartą na wiedzy, czyli tak zwany sektor new economy. Z tych sektorów mogą być kreowane regionalne, lokalne, a także krajowe i międzynarodowe klastry przemysłowo - innowacyjne.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2010.

 
Ostatnio zmieniany czwartek, 15 marzec 2012 13:19

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Technologia druku 3D krzyżuje plany wybranym technikom produkcyjnym, twierdzi DHL

Technologia druku 3D krzyżuje plany wybranym technikom produkcyjnym, twierdzi DHL

Dostawca usług logistycznych DHL wydał swój najnowszy Raport dotyczący trendów DHL - Technologia druku 3D...

Młodzi logistycy walczą o finał Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Młodzi logistycy walczą o finał Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

2 grudnia w kilkunastu miastach w całej Polsce odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej....

PKP CARGO dzięki dronom odnotowuje coraz mniej kradzieży

PKP CARGO dzięki dronom odnotowuje coraz mniej kradzieży

PKP CARGO zaprezentowało efekty działań prewencyjnych i przeciw kradzieżowych ze wsparciem dronów. Dzięki ich zastosowaniu...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj