logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Metoda wyceny usług nawigacji powietrznej przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Streszczenie: Rozliczenie kosztów ponoszonych na zapewnienie służb żeglugi powietrznej jest jednym z elementów procesu kalkulacji stawek jednostkowych stref pobierania opłat trasowych i terminalowych. Jednym ze sposobów rzetelnego podziału kosztów na usługi nawigacyjne świadczone przez służby żeglugi powietrznej jest zastosowanie rachunku kosztów działań (Activity-Based Costing). Metodologia ta uwzględnia związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy czynnikami kosztotwórczymi a działaniami odzwierciedlając tym samym koszty rzeczywiste poniesione w trakcie realizacji procesów w organizacji.
1. WPROWADZENIE
W roku 2006 Komisja Wspólnoty Europejskiej wydała rozporządzenie ujmujące w ramy przepisów sposób naliczania opłat za zapewnienie służb nawigacji lotniczej zwane
Wspólnym schematem opłat [3]. Zgodnie z tą regulacją koszty ponoszone bezpośrednio i pośrednio w celu świadczenia usług nawigacji lotniczej przez certyfikowanych usługodawców finansowane są z opłat pobieranych od użytkowników przestrzeni powietrznej. Wyjątek stanowią dotacje celowe z tytułu zwolnienia z opłat określonych kategorii lotów, obciążające budżet państwa [6]. Suma kosztów wydatkowanych na rzecz pełnienia służb nawigacji lotniczej tworzy tak zwaną podstawę kosztową służącą do skalkulowania stawki obowiązującej w danej strefie pobierania opłat. Ponieważ organizacje świadczące usługi nawigacji lotniczej są przedsiębiorstwami nieprzynoszącymi zysku, podstawa kosztowa może zostać uzupełniona saldem wynikającym z niepełnego lub nadmiernego pokrycia kosztów w latach poprzednich.
Istotnym postulatem Wspólnego schematu opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej są: przejrzystość podziału kosztów oraz możliwość konsultowania z użytkownikami przestrzeni powietrznej podstaw kosztowych i wynikających z nich stawek jednostkowych kalkulowanych dla każdej ze stref pobierania opłat nawigacyjnych.
2. PODSTAWA KOSZTOWA STREF POBIERANIA OPŁAT
NAWIGACYJNYCH
Koszty funkcjonowania służb żeglugi powietrznej i wykorzystywanych urządzeń odnoszone są do dwóch rodzajów stref pobierania opłat wytyczonych przez dostawcę usług nawigacji lotniczej. Strefa pobierania opłat trasowych obejmuje przestrzeń powietrzną, dla której określono jedną podstawę kosztową i jedną stawkę opłaty. (...)

Artykuł zawiera 14720 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Grupa Raben posadziła już ponad 10 000 drzew

Grupa Raben posadziła już ponad 10 000 drzew

15 października 2016 roku w Stanisławowie k. Pruszcza Gdańskiego pracownicy Grupy Raben posadzili ponad 1500...

Jaworzno kupuje kolejne 22 bateryjne Solarisy

Jaworzno kupuje kolejne 22 bateryjne Solarisy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Jaworzno oraz polski producent Solaris Bus & Coach podpisały 5 października 2016...

MLP Group umacnia się pod Poznaniem

MLP Group umacnia się pod Poznaniem

MLP Group wybuduje nowy park logistyczny w pobliżu Poznania. Będzie to drugie centrum w tej...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj