logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Metodológia vÝskumu trhu v dopravnÝch podnikoch

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
V dnešnej dynamickej spoločnosti majú kvalitné informácie neoceniteľný význam nakoľko sa mnohokrát stávajú nástrojom konkurenčného boja. Dnes nie je problém získať veľké množstvo údajov z najrozličnejších informačných zdrojov. Internet a najrôznejšie bázy dát poskytujú kvantum informácii, avšak, nie všetky spĺňajú požadovanú úroveň kvality. Kvalitou pritom rozumieme hlavne relevantnosť, validitu, spoľahlivosť, efektivitu a včasnosť získaných údajov. Získať, resp. vybrať informáciu, ktoré spĺňa predchádzajúce parametre, za účelom prijatia správneho rozhodnutia, je umením a zároveň nevyhnutnou podmienkou prežitia a úspechu dopravných podnikov v konkurenčnom prostredí a to nie len v období a podmienkach celosvetovej hospodárskej krízy.
MARKET RESEARCH METHODOLOGY IN TRANSPORT ENTERPRISES
In today’s dynamic society, high-class information has invaluable consequence, because it times becomes a tool of competitor’s fight. Today, it is not difficult to obtain a large amount of data from many different sources of information.
Internet and various databases provide an amount of information; however, not all information meets the required level of quality. Quality means especially relevance, validity, reliability, efficiency and timeliness of the data. Get, respectively choose the correct information that meets the foregoing parameters, in order to adopt a correct decision, is masterpiece and also inevitable condition of survival and success of the transport companies in a competitive environment, not only in terms and time of global economic crisis.
1. ÚVOD
V podnikoch dopravy sa stretávame s potrebou manažérov získať konkrétne, kvalitné informácie, ktoré by v procese rozhodovania zredukovali mieru rizika a napomohli vyriešeniu problému, týkajúceho sa relevantného trhu. Výskum trhu by mohol byť odpoveďou na túto potrebu. (...)

Artykuł zawiera 13699 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Rekordowe wakacje w PKP Intercity

Rekordowe wakacje w PKP Intercity

Od czerwca do końca sierpnia 2017 roku z usług PKP Intercity skorzystało o ponad 1,3...

W życie wchodzi CETA - umowa o wolnym handlu pomiędzy…

W życie wchodzi CETA - umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią Europejską

Podpisana 30 października 2016 roku w Brukseli umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią...

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza 5.10.2017 r. na szkolenie pt. "Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

menadżer zespołu w dziale handlowym

szukam pracowników

2017-09-22


specjalista ds. zakupów i sprzedaży

szukam pracowników

2017-09-22

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj