logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wykorzystanie metod klasyfikacji wzorcowej w predykcji zagrożenia finansowego przedsiębiorstw branży spedycyjnej Polecamy!

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Teoria cyklu życia przedsiębiorstwa przedstawia etapy w rozwoju jednostek, które obejmują wzrost, względną stabilizację oraz fazę schyłkową mogącą prowadzić do bankructwa firmy. Czas trwania jak i przebieg poszczególnych etapów są cechami typowymi dla pojedynczej jednostki gospodarczej, zależnymi od wielu czynników kształtowanych wewnątrz firmy (struktura organizacyjna, zarządzanie) jak i przez makrootoczenie.

Choć teoria wskazuje na nieuchronność fazy schyłkowej, to etap upadłości przedsiębiorstwa można przesuwać w czasie, oddziaływać na jego przebieg oraz odpowiednio wcześnie mu zapobiegać. Upadłość prowadzi do weryfikacji efektywności działalności jednostki w gospodarce rynkowej, do lepszej alokacji zasobów "przenosząc" je z przedsiębiorstw nieefektywnych do firm dobrze funkcjonujących. Z drugiej zaś strony bankructwo każdej jednostki powoduje powstanie w gospodarce dodatkowych kosztów, które są ponoszone przez inne podmioty. Samo pogorszenie sytuacji finansowej jest procesem powolnym, a pierwsze jego symptomy można wykryć już z kilkuletnim wyprzedzeniem. Ostrzeganie o potencjalnym zagrożeniu bankructwem stwarza dla przedsiębiorstwa szansę podjęcia działań chroniących przed jego likwidacją. Badania w tym zakresie prowadzone są zasadniczo w dwóch kierunkach. Pierwszy dotyczy określenia symptomów upadłości. Mączyńska i Zawadzki wskazują, że najważniejsze z nich to obniżenie płynności, zmniejszenie rentowności oraz wyraźny spadek sprzedaży. Symptomy te można określić analizując sprawozdania finansowe. Badania Lennoxa pokazują, że istotną rolę odgrywają również czynniki jakościowe, takie jak: brak stabilności kadry kierowniczej czy też brak długookresowych planów działalności. Drugi kierunek badań dotyczy konstrukcji, rozwijania oraz walidacji ilościowych modeli predykcji upadłości jednostek. Pierwsze takie próby zapoczątkował w latach sześćdziesiątych dla gospodarki amerykańskiej Altman.

W Polsce do roku 1990 zjawisko upadłości przedsiębiorstwa nie występowało. Gospodarka centralnie planowana nie dopuszczała możliwości weryfikacji efektywności działania przedsiębiorstw, a na cykl życia jednostek oddziaływały przesłanki nieekonomiczne, często o politycznych charakterze. Dopiero okres transformacji wpłynął na proces alokacji zasobów, co przyczyniło się do fali bankructw. Ponieważ bankructwo przedsiębiorstw oraz zagrożenie upadłością związane są z otoczeniem, w którym funkcjonuje jednostka, celowym staje się budowanie modeli dla polskiej gospodarki z rozgraniczeniem na poszczególne branże. Wynika to z faktu, że specyfika poszczególnych działów gospodarki ma swoje odzwierciedlenie w wielkości składników majątkowych oraz rachunku zysków i strat.

Cel pracy i metoda badań
Celem przeprowadzonych badań było opracowanie modeli klasyfikacji wzorcowej, które mogą być wykorzystane do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw z branży spedycyjnej. Modele te pozwalają na wyodrębnienie z licznej zbiorowości jednostek dobrych, cechujących się poprawnym standingiem finansowym, dobrą organizacją i sprawnym zarządzaniem oraz słabych, bez perspektywy przetrwania. Najpopularniejszym narzędziem stosowanym w prognozowaniu zagrożenia finansowego jest analiza dyskryminacyjna. Jako pierwszy w zadaniach klasyfikacji bankructwa zastosował ją Altman. (...)

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 sierpień 2013 10:12

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

DTW Logistics, polski operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, transporcie i spedycji międzynarodowej rozszerzył...

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych…

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie

Przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie oraz firm Solaris Bus & Coach S.A. i BZ...

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO rozpoczęło program akredytacyjny dla swojej sieci, który umożliwia punktom dysponującym specjalistycznym i wydajnym serwisem...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj