logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

4 PL - nowa generacja operatora logistycznego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Praktyka globalnego rynku usług logistycznych pokazuje, że coraz więcej firm logistycznych, które jeszcze w latach 90. funkcjonowały w oparciu o model 3PL, dzisiaj rozpatrują swoją działalność w kategorii 4PL. Można tu wskazać na takie przykłady, jak Kuehne&Nagel Lead Logistics, Hoyer, Schneider Logistics, Exel, UPS Logistics czy Ryder Logistics. Oznacza to, że organizacje typu 4PL stają się powoli inherentnym ogniwem współczesnych łańcuchów dostaw. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli, jaką odgrywa 4PL w zarządzaniu łańcuchem dostaw, oraz wpływu na efektywność procesów logistycznych.

W kierunku Inteligentnych Łańcuchów Dostaw
Łańcuchy dostaw to struktury dynamiczne, podlegające ciągłej ewolucji kierowanej zmiennością uwarunkowań i celów ich efektywnego funkcjonowania. Kiedy pod koniec lat 80 przedsiębiorstwa nastawione były głównie na zdobywanie doskonałej sprawności w rozdrobnionych obszarach logistyki (por. rys. 1), tak na początku lat 90 priorytetem stała się doskonałość procesów logistycznych, czyli podejście procesowe. W połowie lat 90 silnie zaznaczyły się natomiast procesy integracji w łańcuchu dostaw, a pod koniec - oś uwagi nakierowano na doskonalenie procesów zarządzania nim. Przełom wieków przyniósł nowe stadium ewolucji łańcuchów dostaw, a mianowicie e-łańcuch dostaw (e-Supply Chain), będący konsekwencją eskalacji pola i intensywności oddziaływania Internetu na procesy i struktury logistyczne.
Głównymi czynnikami wyznaczającymi kierunki i dynamikę zmian współczesnych łańcuchów dostaw są niewątpliwie globalizacja, rozwój gospodarki elektronicznej, partnerstwo i procesy integracji oraz wzrastające i różnicujące się potrzeby klientów. Przewiduje się, że wpływ tych czynników doprowadzi do ustrukturyzowania się Inteligentnych Łańcuchów Dostaw (iSC - iSupplyChain), opartych na pełnej synchronizacji działalności wszystkich współpracujących ze sobą ogniw.
Sprawne zarządzanie aktywami łańcucha dostaw powoli staje się niewystarczające, by uzyskiwać trwałą przewagę nad konkurencją. Koncepcja funkcjonowania iSC mówi, że należy uwzględniać kompleks źródeł przewagi konkurencyjnej, oddziałujących na siebie w relacji synergicznej, którymi mają być :
- wiedza i informacja
- szybkość i umiejętność zarządzania czasem
- elastyczność
- umiejętność współpracy
- E&HT (electronic and high technology).

Istota funkcjonowania iSC sprowadza się zatem do przejęcia dominacji i sprawowania kontroli nad procesem decyzyjnym odnoszącym się do całego łańcucha dostaw. Rolę tę ma na siebie przyjąć według Accenture tzw. Kingmaker.
Zasadniczo Kingmaker to przedsiębiorstwo (organizacja), którego celem jest tworzenie wartości dodanej w łańcuchu dostaw poprzez budowanie zbioru najlepszych kompetencji i łączenie zasobów poszczególnych ogniw, a co za tym idzie - poprzez budowanie efektywnych aliansów ukierunkowanych na nieustanną poprawę obsługi klienta i redukcję kosztów procesów logistycznych. Kojarzenie ogniw łańcucha dostaw w takie alianse ma się odbywać na zasadzie "najlepszy zespół z najlepszych" (the best team with the best). Kingmaker ma być więc odpowiedzialny za synchronizację procesów logistycznych występujących wzdłuż całego łańcucha dostaw, na płaszczyznach między wszystkimi partnerami.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2004.
Ostatnio zmieniany piątek, 02 marzec 2007 07:51
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

W życie wchodzi CETA - umowa o wolnym handlu pomiędzy…

W życie wchodzi CETA - umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią Europejską

Podpisana 30 października 2016 roku w Brukseli umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią...

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza 5.10.2017 r. na szkolenie pt. "Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak...

Agility ocenia wpływ Brexitu na rynki wschodzące

Agility ocenia wpływ Brexitu na rynki wschodzące

Agility, globalny dostawca zintegrowanych rozwiązań logistycznych, opublikował raport o sytuacji na rynkach wschodzących w pierwszej...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj