logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Kolejowo-morskie przewozy towarowe istotnym elementem [...] systemu transportowego Polski - cz. 1

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Kolejowo-morskie przewozy towarowe istotnym elementem zrównoważonego gałęziowo systemu transportowego Polski - cz. 1

Właściwie funkcjonujący system transportowy gwarantuje prawidłowy rozwój poszczególnych gałęzi gospodarczych, zapewniając zarazem swobodny przepływ towarów i usług. Takie kierunki przemian stworzą ogromną szansę na rozwój makroregionów, regionów i miast, zarówno na obszarze Unii Europejskiej, jak i w państwach Europy Wschodniej.

Niektóre z tych państw, z uwagi na swoje położenie geograficzne, (leżące na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych), spełniać będą kluczową rolę w wymianie handlowej pomiędzy Europą, a krajami Wspólnoty Niepodległych Państw i Azją. Polska ma duże szanse stać się takim państwem; przez nasz kraj już obecnie przebiegają ze wschodu na zachód i z południa na północ korytarze transportowe. Prognozuje się, że w najbliższych latach nastąpi wzrost obrotu towarowego pomiędzy Polską a krajami UE, głównie Niemcami. Dzięki swojemu położeniu Polska będzie mogła rozwijać swoją pozycję jako "centrum logistyczno-dystrybucyjne" Europy Wschodniej i Azji dla lądowego transportu towarowego.
Do wzrostu transportu towarowego dostosowywana powinna być infrastruktura liniowa i punktowa oraz przepisy gwarantujące wykorzystanie jej w sposób optymalny w poszczególnych gałęziach transportu. Tak, by przewozy były jak najbardziej "przyjazne" dla środowiska naturalnego, a tym samym i dla nas.

Znaczenie prawidłowego rozwoju systemu transportowego dla społeczeństwa i gospodarki kraju
Mając na uwadze, iż system transportowy to kompleksowa obsługa potrzeb przewozowych gospodarki i społeczeństwa, umożliwiający zarazem wsparcie rozwoju gospodarczego oraz ułatwiający wymianę handlową, zapewniający możliwość bezpiecznego przemieszczania się ludzi, należy przy jego kształtowaniu brać pod uwagę bardzo wiele czynników. Jego niezawodność, ogólne koszty funkcjonowania (teraz i w przyszłości), oddziaływanie na otoczenie w tym na środowisko naturalne, to tylko niektóre przykłady tych czynników. Miejsce poszczególnych gałęzi w systemie transportowym kraju wyznacza z jednej strony wielkość potrzeb gospodarki i społeczeństwa oraz wydolność infrastruktur każdego rodzaju transportu, z drugiej zaś strony świadome kształtowanie potencjałów infrastrukturalnych znajdujące odbicie w strukturze gałęziowej transportu. W konsekwencji to od decyzji społeczeństwa w danym regionie lub państwie, czy też nawet kontynencie zależeć będzie, jaki kierunek rozwoju w tej dziedzinie gospodarki zostanie obrany. Podstawowym celem polityki transportowej UE jest zahamowanie spadku roli kolei w zaspakajaniu potrzeb przewozowych i wspieranie proekologicznych systemów transportowych, takich jak przewozy intermodalne oraz żegluga śródlądowa i morska.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2005.
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 maj 2007 11:25
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Projekt Sarpsborg

Projekt Sarpsborg

Stalowa kładka pieszo-rowerowa, dostarczona przez Scandinavian Express, połączy dzielnicę domków jednorodzinnych nad rzeką Glomma w...

ORLEN inwestuje w nowoczesną hermetyczną myjnię cystern kolejowych

ORLEN inwestuje w nowoczesną hermetyczną myjnię cystern kolejowych

Nowa hermetyczna myjnia cystern kolejowych powstanie na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. Technologia...

Seminarium: Znakowanie i śledzenie komponentów - Przemysł 4.0

Seminarium: Znakowanie i śledzenie komponentów - Przemysł 4.0

W imieniu Fundacji GS1 Polska oraz klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing zapraszamy do wzięcia...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj