logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Kierunki współczesnych badań transportowych na świecie - cz. 1

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Kierunki współczesnych badań transportowych na świecie - cz. 2

W artykule dokonano próby określenia kierunków i rodzajów badań transportowych realizowanych w ostatnim czasie, skupiając się na kilku obszarach geograficznych i tematycznych, a mianowicie na programach badawczych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Odniesiono się też do oceny pól badawczych w szerokim kręgu międzynarodowym w oparciu o wyniki badań prezentowanych na Światowych Konferencjach Badań Transportowych.

Analizę kierunków współczesnych badań transportowych należy rozpocząć od określenia perspektywy i klasyfikacji tych badań. Od tego spojrzenia zależy w dużej mierze postrzeganie priorytetów, wyników badań, ich ewolucji itp. Badania transportowe realizowane są bowiem na różnych szczeblach (regionalnym, krajowym czy międzynarodowym), jako badania indywidualne lub zespołowe i dotyczą zróżnicowanej problematyki, którą najogólniej można rozpatrywać przez pryzmat inżynierii lub ekonomii. Kolejna perspektywa analizowania badań transportowych dotyczy rodzaju badań (międzynarodowe programy i projekty badawcze, programy krajowe / rządowe, badania statutowe jednostek naukowych / instytutów transportowych, projekty własne uczelni wyższych, prace promocyjne, na przykład doktorskie czy habilitacyjne, prace badawcze zlecone przez sektor przemysłu i inne). Różne są też sposoby publikacji wyników badań (książki, artykuły, referaty na konferencjach międzynarodowych, raporty i inne). Rodzaj badań wskazuje zwykle na źródła ich finansowania, którymi mogą być instytucje międzynarodowe, rząd czy jego agenda, samorządy i władze regionalne, instytuty naukowe, uczelnie wyższe czy też przedsiębiorstwa lub ich zrzeszenia. Zróżnicowany zakres badawczy, cele i zespoły badawcze oznaczają oczywiście wykorzystywanie różnorodnych metod i środków badawczych. Współcześnie badania o charakterze technicznym są w dużej mierze domeną prywatnych instytucji badawczych - najczęściej finansowanych przez wielkie koncerny producentów pojazdów, samolotów czy paliw. Natomiast badania o charakterze ekonomicznym w większości przypadków finansowane są ze źródeł publicznych. Ogólne kryteria klasyfikacji badań transportowych przedstawiono na rysunku 1.

Badania transportowe w UE
Badania i rozwój stanowią istotny element europejskiej polityki gospodarczej, dynamicznie rozwijającej się polityki innowacji oraz polityki transportowej. Badania transportowe w UE realizowane są poprzez programy ramowe, projekty zamawiane przez instytucje unijne, czy też wspólne projekty w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w tym powiązane bezpośrednio z sektorem przemysłu. Wymiar badań transportowych podejmowanych w Unii Europejskiej przedstawiono na rysunku 2.

Programy ramowe, realizowane od połowy lat 80. XX wieku, dotyczą w sferze transportu rozmaitych zagadnień związanych z rozwojem sektora w ujęciu technicznym, ekonomicznym i społecznym. Obecnie składane są wnioski dotyczące siódmego już programu ramowego. Ciekawą propozycją UE jest stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, która ma na celu zapewnienie spójności i zwiększenie oddziaływania badań naukowych w Europie. Wśród zasadniczych wyzwań, jakim ma ona sprostać, wymienić należy: lepsze wykorzystanie zasobów i placówek naukowych na poziomie europejskim, większą dynamikę inwestycji prywatnych w badania i rozwój, zwiększenie mobilności badaczy, jak również zapewnienie warunków bardziej sprzyjających przestrzeni badawczej ”wspólnych wartości”.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2008.

 
Ostatnio zmieniany czwartek, 22 listopad 2012 11:31

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Największe przedsiębiorstwo transportu publicznego w stolicy Belgii, firma STIB, zamówiła pierwsze autobusy elektryczne. Będzie to...

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

PKP Intercity rozszerza siatkę połączeń na Ukrainę. Już od 24 sierpnia br. podróżni zyskają kolejną...

Port Gdańsk rozpocznie rozbudowę nabrzeży i toru wodnego

Port Gdańsk rozpocznie rozbudowę nabrzeży i toru wodnego

Projekt rozbudowy nabrzeży i modernizacji toru wodnego w Porcie Gdańsk jest już oficjalnie na etapie...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj