logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Jak zmienić Marco Polo II

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W "Polityce Transportowej Państwa na lata 2006 - 2025" wskazane są kierunki rozwoju transportu intermodalnego oraz warunki, jakie powinny zostać spełnione dla jego efektywności. Dokument ten przewiduje, jako priorytetowe, uściślenie pomocy państwa oraz wprowadzenie zachęt prawnych i podatkowych, łącznie ze stworzeniem sieci terminali i centrów logistycznych. W "Programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko" przewidziano działanie 7.4 "Rozwój transportu intermodalnego", na realizację którego przeznaczono 111,3 mln euro. Działania zwiększenia udziału transportu intermodalnego zapowiadane są także w "Strategii rozwoju portów morskich do 2015 r." oraz w "Master planie dla transportu kolejowego do roku 2030".

W 2007 roku transport intermodalny stanowił 2,4% przewiezionej masy w Polsce (transport kolejowy) i wzrósł w porównaniu z rokiem 2006 o 19,4% przewiezionej masy. Dla porównania, w krajach starej UE-15 udział ten wynosi średnio 10-15%. Jak widać, transport intermodalny w Polsce jest w dużo mniejszym stopniu rozwinięty, niż w innych państwach członkowskich. W 2003 roku współczynnik konteneryzacji w polskich portach wynosił 5,79%, trzy lata później - już 8,76%. Dla porównania - w 2006 roku w Portugalii 15,31%, w Hiszpanii - 24,96%, we Włoszech - 15,56%. Wystarczyło tylko uruchomienie w 2007 roku Deepwater Container Terminal Gdańsk, a przedmiotowy wskaźnik w polskich portach wzrósł już do prawie 11%. Warto przypomnieć też, że tylko DCT Gdańsk w południowej części Bałtyku może przyjmować statki o zanurzeniu do 15 metrów (czyli w pełni załadowane kontenerowce wielkości około 6 500 TEU) i dzięki temu może być portem przeładunkowym dla Rosji, Litwy, czy Łotwy.

Niewystarczająca ilość terminali i brak nowoczesnego sprzętu powodują, iż transport ten na terytorium Polski jest znacznie droższy, niż w innych państwach, i w pogarszającej się sytuacji ekonomicznej przewoźników (zarówno drogowych, jak i kolejowych, przy spadku przewozów morskich) jego i tak niski udział w przewozach może w latach 2009 - 2010 nawet zmaleć.
Kolejne Rządy RP deklarowały, iż zależy im na zwiększeniu udziału przewozów intermodalnych w przewozie ładunków, a z Programem Marco Polo wiązano duże możliwości unijnego wsparcia działań rynku i budżetu Państwa. Niestety, z wielu względów obecnie trwa jedynie jeden projekt z udziałem polskiego przewoźnika kolejowego (Polzug Polska) pod nazwą TRIANGLE oraz jeden projekt pod nazwą NETHPOLA, wykorzystujący port Gdynia/Gdańsk. Zgłoszony w naborze w 2008 roku projekt POLITE RAIL CORRIDOR z udziałem PKP CARGO SA został wycofany z negocjacji.

Wyniki naboru projektów w 2008 roku (spadek łącznego, planowanego w projektach przesunięcia modalnego), jak również wyniki z 2007 roku, wskutek przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej analizy zewnętrznej pierwszego Programu Marco Polo (szacuje się, że jedynie 64% celu zostanie osiągnięte) pokazują, że Program w obecnym kształcie nie osiągnie celu, jakim jest uniknięcie lub przesunięcie spodziewanego łącznego przyrostu drogowego ruchu towarowego (założone w rozporządzeniu 1692/2006). Co więcej, wprowadzone tym rozporządzeniem (Marco Polo II) nowe działania, czyli autostrady morskie oraz unikanie ruchu, wzbudziły bardzo małe zainteresowanie (jedynie łącznie 9% projektów w 2007 roku i 4% w 2008 roku). W tej sytuacji Komisja Europejska zaproponowała zmiany polegające na:
1. zwiększeniu udziału w Programie małych przedsiębiorstw, poprzez umożliwienie składania projektów przez pojedyncze przedsiębiorstwa (a nie tylko konsorcja co najmniej dwóch przedsiębiorstw z przynajmniej dwóch państw członkowskich) przy zachowaniu warunku, iż działania objęte projektem będą miały charakter międzynarodowy;
2. zmianie progów kwalifikowalności projektów (zmiana kryterium kwotowego kwalifikowalności na kryterium wyrażone w tkm, co pozwoli na uzyskanie porównywalnych dla wszystkich działań progów, obniżenie progów kwalifikowalności dla działań związanych z przesunięciem modalnym dla wodnego transportu śródlądowego i zniesienie 10% progu dla działań związanych z unikaniem ruchu);
3. zwiększeniu intensywności finansowania poprzez:
- wprowadzenie możliwości uwzględniania wagi jednostek transportowych w kalkulacji działań związanych z przesunięciem modalnym,
- zwiększenie nakładów finansowych z 1 euro do 2 euro za każde przeniesione 500 tkm ładunku,
- możliwość przedłużenia czasu trwania projektów (w wyjątkowych przypadkach o 6 miesięcy, a dla działań związanych z edukacją o 26 miesięcy),
4. uproszczeniu procedur administracyjnych (włączenie kosztów infrastruktury dodatkowej do kosztów kwalifikowalnych projektów do wysokości 10% łącznych kosztów kwalifikowalności projektów, ustanowienie jednolitych zasad dotyczących procedur przedkładania i selekcji działań w ramach Programu na cały okres jego trwania, zamiast ustalania corocznie nowych zasad);
5. zapewnienie spójności Programu z innymi politykami w zakresie transportu UE (uszczegółowienie związku między sieciami transeuropejskimi a działaniami związanymi z autostradami morskimi, odniesienie do kosztów zewnętrznych transportu podczas selekcji projektów przez Komisję).

Zakłada się, że działania te na poziomie krajowym oraz wspólnotowym przyczynią się do realizacji deklarowanej polityki transportowej polskiej i europejskiej w zakresie transportu intermodalnego.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2009.

 
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 wrzesień 2012 11:34

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

UPS uruchamia centrum w Mysłowicach

UPS uruchamia centrum w Mysłowicach

Firma UPS uroczyście otworzyła nowe centrum przeładunkowe w Mysłowicach. Większa powierzchnia i zwiększona przepustowość paczek...

ORLEN oferuje na stacjach tankowanie wodoru

ORLEN oferuje na stacjach tankowanie wodoru

Pierwszy pilotażowy punkt dla aut zasilanych wodorem w Grupie ORLEN został uruchomiony na niemieckiej stacji...

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Pojawiła się nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1. To już siedemnasta odsłona dokumentu, który zawiera techniczne...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj