logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Koleje rosyjskie - euroazjatycki most lądowy

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Prorynkowe reformy organizacyjne
Obecne koleje rosyjskie (RŻD) tworzą holding w formie spółki akcyjnej, co jest rezultatem przeprowadzanej od 2001 roku reformy strukturalnej kolei w Federacji Rosyjskiej. Podstawową zasadą reformy było wydzielenie naturalnej, monopolowej działalności kolei, to jest zarządzania infrastrukturą, od sfery, gdzie możliwa jest konkurencja, a także pozyskanie prywatnych inwestycji w rynkowe segmenty branży kolejowej. Ponadto przewidziano wstrzymanie krzyżującego subsydiowania działalności kolejowej, zwiększenie elastyczności w regulacjach taryfowych, wzrost inwestycyjnych możliwości branży i podwyższenie przejrzystości całego biznesu kolejowego. Działania te podjęte były w pierwszym etapie reformowania RŻD w latach 2001 - 2002.

W rezultacie podjętych działań reorganizacyjnych w 2003 roku nastąpiło przekształcenie części komórek branżowego ministerstwa (MPS) w spółkę akcyjną "Koleje Rosyjskie" ze 100% udziałem państwa. Misja tej spółki polega na: zapewnieniu realizacji reformy transportu kolejowego, stworzeniu konkurencyjnego, efektywnego biznesu, zaspokojeniu rynkowego popytu na przewozy, poprawie jakości usług oraz pełniejszej integracji z euroazjatyckim systemem transportowym.
Głównymi celami działalności spółki RŻD jest zapewnienie realizacji potrzeb państwa, osób prawnych i fizycznych w zakresie przewozów kolejowych, świadczenia usług dodatkowych na rynku transportowym, a także osiągnięcie zysku. Działalność ta jest prowadzona przez 17 terenowych filii spółki zlokalizowanych na terenie kraju, między innymi przez Kolej Kaliningradzką z siedzibą zarządu w Kaliningradzie, Kolej Północną z siedzibą zarządu filii w Jarosławiu i Kolej Dalekowschodnią z siedzibą zarządu w Chabarowsku. W okresie drugiego etapu reformy spółki RŻD, trwającego do 2005 roku, zostało utworzonych 27 spółek-córek w sferze produkcji i napraw techniki drogowej, produkcji środków automatyki i telemechaniki kolejowej, budownictwa i prac projektowo - badawczych, remontu wagonów towarowych, przewozów kontenerowych i innych. Efektem tego etapu jest zwiększenie poziomu konkurencji na rynku przewozów towarowych i kształtowanie wielkości całego holdingu RŻD. Trzeci etap reformowania kolei RŻD rozpoczął się w 2006 roku i potrwa do 2010 roku. W efekcie podjęcia tej reformy uczestnikami rynku usług transportu kolejowego - oprócz spółki RŻD i jej spółek-córek - będą również inne spółki, prywatne i państwowe, wykonujące przewozy pasażerskie, usługi udostępniania taboru kolejowego, naprawy taboru i infrastruktury, usługi terminalowe i logistyczne, a także inne usługi świadczone pasażerom. Przewiduje się także dalszy wzrost liczby lokomotyw liniowych własności prywatnej. Od początku realizacji programu reformy strukturalnej kolei rosyjskich podjęto decyzje o utworzeniu 55 spółek-córek i spółek zależnych.

W 2008 roku nastąpiło ważne dla dalszego rozwoju transportu kolejowego w Rosji wydarzenie, a mianowicie 17 czerwca rząd Federacji Rosyjskiej przyjął rozporządzenie nr 877-r, którym zatwierdził "Strategię rozwoju transportu kolejowego w Federacji Rosyjskiej do 2020 roku". Pozytywny przebieg reformy transportu kolejowego został potwierdzony wieloma opiniami, w tym Rady Ministrów FR, Zgromadzenia Federalnego Rosji, jak i ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz innych specjalistów zagranicznych.

Euroazjatyckie korytarze transportowe
Na obszarze Federacji Rosyjskiej - stosownie do ustaleń II i III europejskiej konferencji ministrów transportu (Kreta 1994, Helsinki 1997) - zostały określone paneuropejskie korytarze transportowe, których magistrale kolejowe powinny odpowiadać standardom wskazanym w umowie europejskiej o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC) oraz w umowie europejskiej o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC). Korytarz transportowy jest to ciąg infrastruktury transportowej międzynarodowego znaczenia, wzdłuż którego przebiegają różne drogi transportowe o odpowiednich parametrach technicznych (na przykład autostrada i linia kolejowa o podwyższonych parametrach technicznych z rozmieszczonymi na nich węzłami transportowymi (na przykład centrami logistycznymi).

Trasy tych korytarzy, które przebiegają liniami kolejowymi spółki RŻD w różnych kierunkach geograficznych, są następujące:
1) w układzie równoleżnikowym:
- korytarz II - Berlin - Warszawa - Mińsk - Krasnoje (RŻD) - Moskwa - Niżnyj Nowgorod, połączony z magistralą transsyberyjską (Transsib), aż do Władywostoku,

2) w układzie południkowym:
- korytarz I A - Ryga - Sowietsk (RŻD) - Kaliningrad - Mamonowo (RŻD) - Gdańsk,
- korytarz IX - Helsinki - Busłowskaja (RŻD) - S. Petersburg - Moskwa- Suzemka (RŻD) / Psków (RŻD) - Kijów - Lubaszewka - Kiszyniów - Bukareszt i dalej do Grecji,
- korytarz IX B - Kijów - Mińsk - Wilno - Kowno - Nesterow (RŻD) - Kaliningrad.

Korytarze te nie uwzględniały jednak interesów geopolitycznych i gospodarczych wielu krajów Azji, w tym Chin, Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej, której terytorium znajduje się na wielkim euroazjatyckim kontynencie. W 1996 roku, po analizie potoków ładunków między krajami Europy i Azji, zostały przez Organizację Współpracy Kolei (OSŻD) określone główne kierunki (korytarze) przewozów kolejowych na obszarze krajów - członków OSŻD, z uwzględnieniem między innymi tras przebiegu paneuropejskich korytarzy transportowych oraz materiałów opracowanych przez komisję ESKATO ONZ. Przyjęto również podobny podział kierunkowy tych korytarzy.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2010.

Ostatnio zmieniany piątek, 09 marzec 2012 08:37

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

DTW Logistics, polski operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, transporcie i spedycji międzynarodowej rozszerzył...

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych…

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie

Przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie oraz firm Solaris Bus & Coach S.A. i BZ...

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO rozpoczęło program akredytacyjny dla swojej sieci, który umożliwia punktom dysponującym specjalistycznym i wydajnym serwisem...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj