logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Management accounting in business logistics

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Logistics business will still constitute an area where it is possible to achieve a significant cost savings, an activity which has enormous potential impact on customer satisfaction and marketing weapon that can be effectively used for competitive advantage.
Costs are an important economic category, which significantly affects the business and so this category should be analysed, evaluated and optimised. Cost optimization is an activity which provides the "best cost". In relation to significant changes in business conditions, which are reflected in the emphasis on the need to coordinate business activities, special activities and processes in cross-section of individual units in realised performances, is also developed so-called process cost accounting. It is often referred to as accountingoriented processes and activities - Activity Based Accounting, which aims to provide a basis for managing these processes.
MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO V PODNIKOVEJ LOGISTIKE
Logistka v podniku bude aj naďalej predstavovať oblasť, kde je možné dosiahnuť značné úspory náklado; je to činnosť, ktorá má obrovský vplyv na spokojnosť zákazníkov a marketingová zbraň, ktorú možno efektívne využiť na získanie konkurenčnej výhody.
Náklady sú dôležitou ekonomickou kategóriou, ktorá výrazne ovplyvňuje fungovanie podniku a preto je nevyhnutné túto kategóriu analyzovať, hodnotiť a optimalizovať.
Optimalizácia nákladov je činnosť, ktorá ponúka "najlepšiu cenu".Vo väzbe na podstatné zmeny v podmien kach podnikania, ktoré sa prejavujú potrebou koordinovať čiastkové podnikové activity, činnosti a procesy prebiehajúce v priereze jednotlivých útvarov a v nich realizovaných výkonov, sa rozvíja tzv. procesné nákladové účtovníctvo. (...)

Artykuł zawiera 27473 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Trwa konferencja E-Administracja dla Biznesu

Trwa konferencja E-Administracja dla Biznesu

Konferencja e-Administracja dla Biznesu zgromadziła ponad 200 uczestników zainteresowanych wdrażaniem faktury elektronicznej w sferze finansów...

Flotowy pakiet bezpieczeństwa euroShell

Flotowy pakiet bezpieczeństwa euroShell

Ochrona przed nadużyciami, monitorowanie transakcji oraz pomoc w bieżącej kontroli wydatków floty składają się na...

Cluj-Napoca - nowy oddział Grupy Raben w Rumunii

Cluj-Napoca - nowy oddział Grupy Raben w Rumunii

15 maja 2017 roku Grupa Raben otwiera nowy oddział w Rumunii. Dzięki niemu klienci Raben...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj