logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Management accounting in business logistics

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Logistics business will still constitute an area where it is possible to achieve a significant cost savings, an activity which has enormous potential impact on customer satisfaction and marketing weapon that can be effectively used for competitive advantage.
Costs are an important economic category, which significantly affects the business and so this category should be analysed, evaluated and optimised. Cost optimization is an activity which provides the "best cost". In relation to significant changes in business conditions, which are reflected in the emphasis on the need to coordinate business activities, special activities and processes in cross-section of individual units in realised performances, is also developed so-called process cost accounting. It is often referred to as accountingoriented processes and activities - Activity Based Accounting, which aims to provide a basis for managing these processes.
MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO V PODNIKOVEJ LOGISTIKE
Logistka v podniku bude aj naďalej predstavovať oblasť, kde je možné dosiahnuť značné úspory náklado; je to činnosť, ktorá má obrovský vplyv na spokojnosť zákazníkov a marketingová zbraň, ktorú možno efektívne využiť na získanie konkurenčnej výhody.
Náklady sú dôležitou ekonomickou kategóriou, ktorá výrazne ovplyvňuje fungovanie podniku a preto je nevyhnutné túto kategóriu analyzovať, hodnotiť a optimalizovať.
Optimalizácia nákladov je činnosť, ktorá ponúka "najlepšiu cenu".Vo väzbe na podstatné zmeny v podmien kach podnikania, ktoré sa prejavujú potrebou koordinovať čiastkové podnikové activity, činnosti a procesy prebiehajúce v priereze jednotlivých útvarov a v nich realizovaných výkonov, sa rozvíja tzv. procesné nákladové účtovníctvo. (...)

Artykuł zawiera 27473 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

"BIELIK" będzie strzegł transportów PKP CARGO

"BIELIK" będzie strzegł transportów PKP CARGO

Nowoczesny, super lekki, wyposażony w jeszcze lepsze niż do tej pory kamery dron "Bielik" rozpoczyna...

PEKAES z nowym połączeniem w Niemczech

 PEKAES z nowym połączeniem w Niemczech

Operator logistyczny PEKAES uruchomił kolejne codzienne połączenie z i do Niemiec. Klienci PEKAES mają teraz...

UPS przejmuje firmę FREIGHTEX LTD.

UPS przejmuje firmę FREIGHTEX LTD.

UPS przejmuje firmę Freightex z siedzibą w Wielkiej Brytanii, świadczącej niskonakładowe usługi transportu całopojazdowego lub...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj