logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Optymalizacja procesów logistycznych w gospodarce leśnej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W artykule przedstawiono model matematyczny problemu optymalizacji pozyskiwania drewna oraz jego transportu . Kryterium wyboru właściwych decyzji jest maksymalizacja wartości wyciętego drewna, pomniejszona o koszty budowy niezbędnych dróg transportowych w przyjętym horyzoncie planowania 1. WPROWADZENIE Gospodarka leśna jest ważną dziedziną przemysłu w wielu krajach. Pod pojęciem gospodarki leśnej należy rozumieć działalność związaną z opieką nad lasem i jego ochroną, użytkowaniem, utrzymaniem i powiększania jego zasobów. Gospodarowanie poza aspektami typowo związanymi z drzewostanem i jego pozyskiwaniem i odnową jest związane ze zwierzyną leśną, runem leśnym, roślinami leczniczymi oraz realizacją pozaprodukcyjnych funkcji lasu, związanych z ochroną powietrza, wód i gleby. Podstawową dziedziną gospodarczego wykorzystania lasu przez człowieka jest jego utrzymywanie, kształtowanie, odtwarzanie i doskonalenie w celu utrzymywania bazy produkcyjnej. W Polsce podstawowym zadaniem leśnictwa jest zwiększenie powierzchni leśnej z jednoczesnym dążeniem do zapewnienia lasom trwałości i wysokiej produktywności.
2. PROBLEM PLANOWANIA WYRĘBU
Planowanie wyrębu lasu jest jednym z podstawowych problemów logistycznych realizowanych w ramach operacyjnego zarządzania ilością drzewostanu oraz transportem pozyskanego drewna. W dobie powszechnej informatyzacji i postępu technicznego nowoczesne narzędzia zaczynają być stosowane w gospodarce leśnej. Istotnym narzędziem stosowanym w planowaniu są modele matematyczne, które mogą mieć zastosowanie do problemów związanych z pozyskiwaniem drewna i jego transportem, kształtowaniem i odtwarzaniem drzewostanu. Modele te zawierają elementy matematycznych problemów lokalizacyjnych [2,4], których zastosowanie ma na celu efektywne ekonomicznie planowanie podejmowanych działań. Są one problemami o NP - trudnej złożoności obliczeniowej oraz wymagają aktualnych danych przestrzennych dotyczących drzewostanu, sposobów jego eksploatacji oraz transportu. W problemie planowania pozyskiwania drewna teren, który jest przeznaczony do wyrębu dzielony jest na jednostki lub bloki, które wzajemnie grupami przylegają do siebie.
Modele planowania wycinki budowane są w taki sposób, aby możliwy był wybór właściwej strategii działania zapewniającej produkcję w długim horyzoncie czasu realizowaną na dużych obszarach. Ich zastosowanie jest oparte na danych związanych z terenem, jego przestrzenną konfiguracją, rodzajem drzewostanu oraz innymi elementami odnoszącymi się (...)

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

OT Logistics S.A. rozszerza skład zarządu

OT Logistics S.A. rozszerza skład zarządu

Rada nadzorcza spółki OT Logistics S.A. powołała w skład zarządu Andrzeja Klimka, dotychczasowego dyrektora Dywizji...

Grupa GEFCO wspiera logistycznie rejs Bimedia Challenge z Alaski na…

Grupa GEFCO wspiera logistycznie rejs Bimedia Challenge z Alaski na Grenlandię

Grupa GEFCO, światowy gracz w logistyce dla przemysłu i europejski lider w logistyce dla branży...

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu…

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu produktów agro

Grupa Kapitałowa OT Logistics wydzierżawiła nowe wagony typu Tagnpps, które pozwolą spółce na uzupełnienie oferty...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj