logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Infrastruktura transportu a efektywność procesów logistycznych Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Infrastruktura transportu z perspektywy potrzeb sektora TSL
Sieć transportowa, mimo realizowanych inwestycji infrastrukturalnych wciąż charakteryzuje się niską jakością i stanowi poważne zagrożenie dla efektywnego funkcjonowania łańcuchów logistycznych.

Na problem niedostosowania infrastruktury do potrzeb sektora TSL wskazują nie tylko wyniki badań w odniesieniu do infrastruktury transportu w Polsce, ale także w innych krajach, znajdujących się często na wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Z badań dotyczących rozwoju rynku TSL w Polsce wynika, że na braki w infrastrukturze transportu, a nawet brak właściwej perspektywicznej polityki rozwoju infrastruktury, jako najważniejsze bariery rozwoju rynku transportowego i logistycznego, wskazuje odpowiednio 87% i 84% respondentów tego sektora. Istnieje nawet zagrożenie, że jeszcze w najbliższej przyszłości infrastruktura w Polsce nie będzie sprzyjać podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw. Z tych samych badań wynika bowiem, że stan infrastruktury transportu, zdaniem prawie połowy respondentów, pozostanie największą - spośród innych barier - przeszkodą rozwoju rynku TSL. Na poważne ograniczenia infrastrukturalne w Polsce wskazują także badania Światowego Forum Ekonomicznego w odniesieniu do globalnej konkurencyjności gospodarki. Z badań tych wynika, że infrastruktura techniczna w Polsce w rankingu światowym w 2005 roku zajmowała 68 pozycję, w 2010 roku była to pozycja 108, a w 2011 roku - 87. Spośród krajów UE, jedynie Bułgaria i Rumunia odznaczają się niższą jakością infrastruktury niż Polska. W 2011 roku ocena infrastruktury w Polsce w skali od 1 do 7 punktów wynosiła 3,8 punktu i była najwyższa od 2005 roku. W efekcie zmniejszeniu uległ poziom dystansu pomiędzy infrastrukturą w Polsce a średnim poziomem w krajach UE. Jak wynika z tabeli 1, o ile odchylenie pomiędzy oceną punktową infrastruktury transportu w Polsce a średnią oceną punktową dla wszystkich krajów UE w 2005 roku wynosiło minus 1,4, a w 2009 roku nawet minus 2,0, to w 2011 roku odchylenie to było niższe i wynosiło minus 1,1 punktu.

Mimo, że zmniejsza się poziom dystansu w rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w porównaniu do krajów UE, to jednak w odczuciach przedsiębiorców infrastruktura w większym stopniu niż w latach wcześniejszych postrzegana jest jako czynnik ograniczający efektywność procesów gospodarczych. Z badań Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że w Polsce w 2005 roku i 2010 roku infrastruktura transportu była wskazywana na 6 pozycji, a w 2011 roku na 5 pozycji wśród 15 podstawowych barier rozwojowych, przy czym udział respondentów wskazujących na tę barierę zwiększył się z 7% w 2005 roku do prawie 13% w 2008 roku. W 2011 roku na ograniczające oddziaływanie infrastruktury wskazywało w Polsce 10,4% respondentów i był to poziom wyższy, aniżeli w 2010 roku (rysunek 1). Z porównań w grupie krajów UE wynika, że częściej niż w Polsce na barierę nieadekwatnej infrastruktury dla potrzeb działalności biznesowej podmiotów gospodarczych wskazują tylko respondenci Malty i Słowacji (rysunek 2). Nawet w krajach UE, charakteryzujących się relatywnie dobrym poziomem rozwoju infrastruktury transportowej, stały wzrost zapotrzebowania na profesjonalną obsługę transportową i logistyczną podmiotów gospodarczych sprawia, że infrastruktura nie zawsze odpowiada oczekiwaniom przedsiębiorców i potrzebom współczesnego rozwoju gospodarczego. Tak więc, podobnie jak w Polsce, we wszystkich krajach UE poziom rozwoju infrastruktury jest postrzegany jako jedna z 15 podstawowych barier rozwoju przedsiębiorstw. Na ogół jednak, jak wynika z rysunku 2, w krajach bardziej zaawansowanych pod względem rozwoju gospodarczego, na barierę niedostosowań infrastrukturalnych wskazuje relatywnie mniejsza grupa przedsiębiorców.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2012.

Ostatnio zmieniany czwartek, 27 grudzień 2012 11:29

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

DTW Logistics, polski operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, transporcie i spedycji międzynarodowej rozszerzył...

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych…

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie

Przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie oraz firm Solaris Bus & Coach S.A. i BZ...

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO rozpoczęło program akredytacyjny dla swojej sieci, który umożliwia punktom dysponującym specjalistycznym i wydajnym serwisem...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj