logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wykorzystanie marketingu terytorialnego w zarządzaniu miastem

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Miasto jest przestrzenią, w której zachodzą rozmaite, wyjątkowo skomplikowane procesy społeczne, gospodarcze i przestrzenno - przyrodnicze. Cechą charakterystyczną miasta jest to, że składa się ono z poszczególnych części składowych, które są swoistymi podsystemami. W ten sposób można wyróżnić: system transportowy, komunikacyjny, produkcyjny, handlowy, organizacyjny. Złożoność miast przekłada się bezpośrednio na złożoność procesu zarządzania. Wobec powyższego w procesie zarządzania miastem kluczową sprawą jest integracja poszczególnych podsystemów w zakresie planowania przestrzennego, transportu i rozmieszczenia funkcjonalnego.
Występujący w mieście skomplikowany system powiązań i korelacji powoduje ponadto, że zarządzanie miastem powinno odbywać się w sposób jasny, klarowny i kompleksowy.
szczególnie ważne należy uznać budżet oraz strategie rozwoju miasta, których tworzenie jest konieczne po to, aby nie doprowadzić do regresu bądź stagnacji rozwoju miasta. Niezwykle istotnym instrumentem wykorzystywanym w zarządzaniu miastem jest posługiwanie się marketingiem miasta.
Istota marketingu terytorialnego
Marketing terytorialny w Polsce jest dziedziną stosunkowo nową, o czym świadczy wzrastająca, choć wciąż niezbyt duża liczba publikacji dotycząca tego tematu. Stosowane w praktyce działania marketingowe stają się również coraz bardziej powszechne. Marketing w odniesieniu do jednostek przestrzennych ciągle się rozwija. Potwierdzają to liczne definicje marketingu terytorialnego, stworzone przy okazji poszukiwania i określania zasad marketingu wobec jednostek osadWarunkiem sprawnego funkcjonowa- niczych na podstawie marketingu przednia miasta jako całości jest względna rów- siębiorstwa. nowaga poszczególnych jego elementów, Biorąc pod uwagę różne definicje marktóre z zasady rozwijają się nierównomiernie, co powoduje sprzeczności i na- ketingu terytorialnego prezentowane pięcia wewnętrzne. Nie jest możliwe w literaturze [1,2] pojęcie marketing teosiągnięcie stałej równowagi wewnątrz rytorialny możemy określić jako rynkową systemu, jedynie można mówić o równo- koncepcję zarządzania jednostką osadniwadze przejściowej, po której z reguły na- czą, mającą za zadanie przede wszystkim stępują napięcia [6]. Niwelowaniem zakłó- dążenie do zaspokajania potrzeb i praceń w funk cjo no wa niu jed nost ki gnień mieszkańców. (...)

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Projekt Sarpsborg

Projekt Sarpsborg

Stalowa kładka pieszo-rowerowa, dostarczona przez Scandinavian Express, połączy dzielnicę domków jednorodzinnych nad rzeką Glomma w...

ORLEN inwestuje w nowoczesną hermetyczną myjnię cystern kolejowych

ORLEN inwestuje w nowoczesną hermetyczną myjnię cystern kolejowych

Nowa hermetyczna myjnia cystern kolejowych powstanie na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. Technologia...

Seminarium: Znakowanie i śledzenie komponentów - Przemysł 4.0

Seminarium: Znakowanie i śledzenie komponentów - Przemysł 4.0

W imieniu Fundacji GS1 Polska oraz klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing zapraszamy do wzięcia...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj