logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Zastosowanie benchmarkingu w logistyce miejskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Logistyka miejska powinna być narzędziem ułatwiającym praktyczne rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem przepływami osób i ładunków w miastach. Wyzwaniem jest tu zróżnicowanie miejskich systemów logistycznych utrudniające stworzenie uniwersalnych planów działań. Analizując dotychczasowe doświadczenia tej dziedzinie wydaje się zasadne stwierdzenie, że przeszkodą jest nie na tyle brak dobrych rozwiązań, co nieumiejętność dostrzeżenia i zweryfikowania przyczyn problemów. Potrzebne są więc praktyczne metody analizy miejskiego systemu logistycznego, proste we wdrożeniu i oparte w miarę możliwości na dostępnych zbiorach danych. Porównując na tej podstawie różne systemy i zastosowane w nich rozwiązania łatwiej będzie wybrać te, które będą optymalne dla potrzeb konkretnego miasta. Jest to podejście stosowane w benchmarkingu, który jest metodą poszukiwania najlepszych w danej dziedzinie rozwiązań i adaptacji ich do potrzeb konkretnego odbiorcy. W przypadku jego zastosowania w logistyce miejskiej problemem jest skonstruowanie zbioru kryteriów uwzględniających specyfikę zarówno systemu transportu ładunków jak i osób, oraz umiejętność właściwej interpretacji uzyskanych wyników.
APPLICATION OF BENCHMARKING IN THE CITY LOGISTICS
Abstract
City logistics should be considered as a tool for developing practical solutions for the problems regarding goods and passengers flows in the urbanized areas. The challenge here is a diversity of city logistic systems, which impedes creation of the universal action plans. When analyzing up to date experiences on this filed it is justified to say that it’s not an issue to see the solution, but to see the problem. It suggests that operative methods of analyzing the city logistic systems are needed. They must be easy to use and based on the existing sources of data. Applying these methods to compare different systems would allow to pinpoint main problems choose the best solutions for them. Benchmarking methods are based on such approach, aiming at finding best practices within selected sector and transforming them into practical actions. The most important problem regarding application of benchmarking in the city logistics is to create sets of criteria, complying with the specificity of both goods transport system and passenger transport system and rendering the results. (...)

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

PKP CARGO na rzecz bezpieczeństwa na kolei

PKP CARGO na rzecz bezpieczeństwa na kolei

PKP CARGO wzięło udział w ćwiczeniach służb ratowniczych na kolei. Spółka chce w ten sposób...

Karta flotowa małego przedsiębiorcy

Karta flotowa małego przedsiębiorcy

Małe firmy transportowe stanowią dominującą część sektora usług transportowo-spedycyjnych. Na takich przewoźników czeka jednak wiele...

Sosnowiec kupuje trzy w pełni bezemisyjne autobusy elektryczne Solaris

Sosnowiec kupuje trzy w pełni bezemisyjne autobusy elektryczne Solaris

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu oraz polski producent Solaris Bus & Coach podpisały umowę na...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj