logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Kierunki doskonalenia procesów transportowych w obsłudze ładunków branży chemicznej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Produkty branży chemicznej obecne są w życiu każdego człowieka. Ze względu na ich niebezpieczne właściwości i zagrożenie, jakie niosą dla zdrowia, bezpieczeństwa i życia ludzi, jak i negatywny wpływ na środowisko naturalne, konieczne jest przestrzeganie przepisów i umów związanych z ich przewozem. Przepisy te zostały opracowane dla wszystkich gałęzi transportu, zatem osoby zajmujące się organizacją przewozu towarów niebezpiecznych muszą znać i przestrzegać regulacji prawnych dotyczących przewozu ładunków niebezpiecznych. Współpraca branży chemicznej i transportowej zaowocowała inicjatywami, programami oraz narzędziami mającymi na celu podnoszenie bezpieczeństwa, jakości jak i standardów środowiskowych w całym łańcuchu logistycznym.
Do wybranych rozwiązań należą: system oceny bezpieczeństwa i jakości - SQAS (Safety and Quality Assessment System), który służy zbadaniu i określeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi, zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi podlegającymi umowom ADR, RID, ADN oraz materiałami szczególnego ryzyka HCDG przez podmioty funkcjonujące w łańcuchu logistycznym; program Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care) promujący i wdrażający standardy bezpieczeństwa i środowiskowe w transporcie i logistyce oraz „Wytyczne
Najlepszych Praktyk w Transporcie Chemikaliów”, które zostały stworzone przez Europejską Radę Przemysłu
Chemicznego (CEFIC) przy współpracy z sektorem transportowym.
WAYS TO IMPROVE TRANSPORT PROCESSES IN THE CHEMICAL INDUSTRY OF CARGO SERVICES
Abstract
The year 2011 has been announced as the International Year of Chemistry. Products of the chemical industry are presented in every human life. Due to their hazardous nature and threat posed to the health, safety and life of humans, as well as negative effects on the environment, it is necessary to comply with regulations and agreements related to their transport. These rules were developed for all modes of transport, therefore, those involved in organizing the transport of dangerous goods must know and comply with regulations on carriage of dangerous goods. Cooperation of chemical industry and transport sector has resulted in initiatives, programs and tools aimed at continuously improve safety, quality and environmental standards throughout the supply chain. (...)

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

„BIELIK” będzie strzegł transportów PKP CARGO

„BIELIK” będzie strzegł transportów PKP CARGO

Nowoczesny, super lekki, wyposażony w jeszcze lepsze niż do tej pory kamery dron „Bielik” rozpoczyna...

PEKAES z nowym połączeniem w Niemczech

 PEKAES z nowym połączeniem w Niemczech

Operator logistyczny PEKAES uruchomił kolejne codzienne połączenie z i do Niemiec. Klienci PEKAES mają teraz...

UPS przejmuje firmę FREIGHTEX LTD.

UPS przejmuje firmę FREIGHTEX LTD.

UPS przejmuje firmę Freightex z siedzibą w Wielkiej Brytanii, świadczącej niskonakładowe usługi transportu całopojazdowego lub...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj