logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Prognoza wielkości przewozu towarów transportem kolejowym w polsce

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Celem artykułu jest opracowanie prognozy dotyczącej wielkości przewozu towarów transportem kolejowym.
Analiza obejmuje okres od października 2002 roku do lipca 2011 roku, a prognozę sporządzono dla kolejnych dwunastu miesięcy (od sierpnia 2011 do lipca 2012). Zebrane dane mają charakter miesięczny. Do analiz wykorzystano program
Statistica PL 8.0. W badanym szeregu wyodrębniono: trend, wahania okresowe i przypadkowe. Analiza kształtowania się przyjętych do badań danych na wykresie umożliwiła wykorzystanie odpowiednich procedur badawczych. Do prognozowania wykorzystano metodę ARIMA z interwencją, która pozwala dokonanie prognozy w przypadku nagłej i trwałej zmiany poziomu badanego zjawiska. Powszechnie wiadomo, że proces prognozowania jest obciążony błędami natury obiektywnej jak i subiektywnej.
Otrzymane prognozy mogą stanowić ważne źródło informacji dla podejmujących decyzje w dziedzinie transportu kolejowego oraz dają ogólny obraz kształtowania się przyszłych zdarzeń w zakresie wybranego segmentu rynku.
THE FORECAST OF FREIGHT BY RAIL IN POLAND
The article attempts to develop forecast for the size of rail freight. The analysis covers the period from October 2002 to July 2011 and the forecast was prepared for the twelve months (from August 2011 to July 2012). The collected data are monthly. For the analysis the program Statistica PL 8.0 was applied The main sources of information were the
Statistical Bulletins published by the CSO. In the tested series there were isolated the following components such as trend, periodic and random walk. The analysis of test data taken on the chart allowed for the use of appropriate test procedures. For the forecast the
ARIMA method with intervention was used which allowed for the forecast in case of a sudden and permanent change in the level of the studied phenomenon. It is well known that during the the process of forecasting there might appear both objective and subjective errors. The forecasts obtained may constitute an important source of information for decision makers in the field of railway transport, and provide a general picture of the formation of future steps in the chosen market segment. (...)

Artykuł zawiera 25812 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu…

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu produktów agro

Grupa Kapitałowa OT Logistics wydzierżawiła nowe wagony typu Tagnpps, które pozwolą spółce na uzupełnienie oferty...

Polskie MŚP współpracują z firmami logistycznymi, aby wzmacniać działalność eksportową…

Polskie MŚP współpracują z firmami logistycznymi, aby wzmacniać działalność eksportową

Wyniki badania, zaprezentowanego przez FedEx Express - spółkę zależną FedEx Corp. i największą na świecie...

DSV wyróżnione aż w trzech kategoriach Rankingu firm TSL

DSV wyróżnione aż w trzech kategoriach Rankingu firm TSL

W tegorocznym Rankingu firm TSL Grupa DSV uplasowała się w pierwszej dziesiątce największych polskich operatorów...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj