logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Wybór metody prognozowania przewozów na linii szybkiego ruchu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Streszczenie: Przygotowanie prognozy potoków, które przemieszczać się będą pociągami Kolei Dużych Prędkości w Polsce stanowi kluczowy element programu ich uruchomienia. W referacie syntetycznie opisano podejście metodyczne w zakresie prognozowania przewozów pasażerskich dla nowo budowanej infrastruktury kolejowej. Przedstawiono krótki przegląd metod zastosowanych przez koleje francuskie i hiszpańskie w trakcie realizacji programów TGV oraz AVE w ich krajach, a także - w ostatnim okresie - przez koleje koreańskie (projekt KTX). Na powyższej podstawie zaproponowano metodę dla warunków polskich oraz zilustrowano ją przykładem obliczeniowym dla relacji Warszawa - Wrocław.
1. INFRASTRUKTURA I MOBILNOŚĆ
Projekty inwestycyjne poprzedzane są studiami ich wykonalności, których zasadniczym celem jest oszacowanie ekonomicznej efektywności przewidywanych do poniesienia nakładów finansowych. W przypadku projektów transportowych kluczowym elementem prowadzonych analiz jest przygotowanie prognoz przewozowych, stanowiących podstawę do ustalenia pożytków ekonomicznych. W przewozach pasażerskich analizy popytu sprowadzają się do przygotowania prognozy zachowania się podróżnych, którzy korzystać będą z efektów nowej lub zmodernizowanej infrastruktury transportowej.
Zwiększanie zdolności przewozowej infrastruktury, tak poprzez jej modernizację, jak i w szczególności poprzez budowę nowych układów transportowych każe postawić pytanie o związki, jakie występują pomiędzy jej rozwojem, a wolumenem przewozów. Rozróżnia się przy tym dwa pojęcia: wielkości ruchu (przewozów) i mobilności [7].
Wielkość ruchu jest pojęciem wiązanym bezpośrednio z infrastrukturą i oznacza liczbę jednostek (pojazdów, osób, ton ładunków itp.) przemieszczających się po rozpatrywanej infrastrukturze w danej jednostce czasu. Można ją zatem utożsamiać z potokiem ruchu przemieszczanym w sieci transportowej [2].
Natomiast mobilność wiązana jest z przeciętną osobą reprezentatywną dla danej populacji i oznacza liczbę podróży (przejazdów), jaką jest ona skłonna podjąć w związku ze swoją aktywnością osobistą, zawodową, rodzinną itp.
Dane sprawozdawcze dotyczące transportu z oczywistych względów opisują zazwyczaj wielkości przewozów, które zostały zrealizowane w analizowanym okresie. (...)

Artykuł zawiera 22308 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Prologis buduje spekulacyjny budynek w Prologis Park Prague

Prologis buduje spekulacyjny budynek w Prologis Park Prague

Prologis, globalny lider nieruchomości logistycznych, rozpoczyna budowę spekulacyjnego obiektu dystrybucyjnego o powierzchni 11 720 m...

Nowe technologie zmieniają świat biznesu w Polsce i Europie

Nowe technologie zmieniają świat biznesu w Polsce i Europie

Do 2020 roku na świecie funkcjonować będzie 50 miliardów urządzeń podłączonych do sieci, 50 razy...

Nowe centrum logistyczne Inforsys umowa z Panattoni

Nowe centrum logistyczne Inforsys  umowa z Panattoni

Inforsys - lider sektora obsługi procesów biznesowych w Polsce - rozbudowuje ofertę w zakresie kompleksowych...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj