logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Czynnik ryzyka w relacjach partnerskich w sektorze usług transportowych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W referacie wskazano na kluczowe obszary ryzyka w procesie projektowania i zarządzania relacjami kooperacyjnymi pomiędzy operatorami TSL i firmami transportowymi. Zwrócono także uwagę na to, że w procesie zarządzania związkiem partnerskim, opartym w obszarze transportu głównie na outsourcingu, często występują szczególnie krytyczne fazy, które - gdy są realizowane niewłaściwie - narażają kooperantów na niewspółmierne ryzyko i stanowią zagrożenie nie tylko dla powodzenia partnerstwa, ale również dla możliwości funkcjonowania firmy w ogóle. Inna teza postawiona w referacie sprowadza się do twierdzenia, że ocena ryzyka przedsięwzięcia dotyczącego kooperacji w obszarze transportu pomiędzy przedsiębiorstwami musi być uwzględnianie na etapie konstruowania umowy, na której opierają się relacje partnerskie.
Abstract
The paper identified the key elements that determine the quality of co-operative relationships between TSL operators and transport companies. It was also pointed out that in the process of partner relationship management, based in the area of transport mainly on outsourcing, there are often particularly critical phases in which they are implemented poorly, exposing suppliers to disproportionate risk and pose a threat not only to the success of the partnership, but also for capabilities of the company in general. Other thesis of the paper is relating to the statement that the risk of the project concerning cooperation in the field of transport between firms must be taken into account at the stage of the partnership contract construction.
WSTĘP
Szacuje się, że wskaźnik niepowodzeń dotyczący partnerstwa strategicznego kształtuje się na poziomie około 60-70%. Kooperacja o wymiarze strategicznym, oparta na głównie na outsourcingu wiąże się również z częściową utratą kontroli nad własnymi zasobami przy częściowym uzyskaniu kontroli nad zasobami kooperanta. Przekłada się to bezpośrednio na ryzyko pojawienia się nieproporcjonalnej zależności we wzajemnych relacjach, a w związku z tym - uzasadnionych obaw wynikających z niepewności zachowań stron porozumienia.
Taki stan rzeczy może też wpływać negatywnie (i z reguły tak się dzieje) na wspólne cele partnerów realizowane w ramach zakontraktowanej współpracy. Zasadne jest zatem, że badania dotyczące procesów zarządzania ryzykiem powinny także obejmować płaszczyznę związków kooperacyjnych pomiędzy współpracującymi - także w obszarze transportu podmiotami gospodarczymi. (...)

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Mainfreight Poland uruchamia bezpośrednią linię dorbnicową na Ukrainę i centrum…

Mainfreight Poland uruchamia bezpośrednią linię dorbnicową na Ukrainę i centrum przeładunkowe w Pruszkowie

Mainfreight Poland, będący częścią nowozelandzkiej grupy logistycznej, jednej z największych na świecie, uruchomił hub przeładunkowy...

Magazyn SEGRO najbardziej ekologiczny w Polsce według certyfikacji BREEAM

Magazyn SEGRO najbardziej ekologiczny w Polsce według certyfikacji BREEAM

Nowa część budynku C o powierzchni prawie 15 000 m kw. w SEGRO Logistics Park...

Nowe przepisy dla producentów wyrobów tytoniowych

Nowe przepisy dla producentów wyrobów tytoniowych

20 maja 2019 r. wejdą w życie wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj