logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Koncepcji zrównoważonego transportu UE

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Transport przynosi koszty społeczne i środowiskowe. Z tego względu państwa i organizacje międzynarodowe podejmują szereg działań mających na celu ograniczenie do koniecznego minimum jego negatywnego oddziaływania. W tym celu wykorzystywane są wszelkie dostępne narzędzia, aby uczynić transport ekologicznym. W tym zakresie każde działanie, czy to przyjęcie odpowiednich polityk działania, używanie najmniej inwazyjnych środowiskowo form transportu, wykorzystywanie alternatywnych paliw, czy opracowywanie innowacyjnych technologii mogących zneutralizować zagrożenia stwarzane przez transport, jest godne zainteresowania czasu i środków finansowych.
Głównym celem polityki transportowej Unii Europejskiej jest dążenie do zrównoważonego rozwoju transportu. Równowaga ta opiera się na takim ukształtowaniu zapotrzebowania na transport i takim podziale środków, aby z jednej strony nie powstawały utrudnienia w dostępie, a z drugiej, aby nie występowały stany zatłoczenia oraz nadmierne uciążliwości dla otoczenia. Dotyczy to przede wszystkim ograniczenia przewożenia ładunków transportem samochodowym na rzecz przewozów koleją, żeglugą wodną śródlądową i morską oraz rozwiązań multimodalnych, a także zwiększenia znaczenia komunikacji zbiorowej, w tym wzrostu udziału pojazdów szynowych w przewozach pasażerów. Znowelizowana w 2011 roku Biała Księga dotycząca transportu nawiązuje do tych wytycznych, a nawet wyznacza jeszcze bardziej ambitne cele do osiągnięcia w horyzoncie do roku 2050. Celem publikacji jest przedstawienie tendencji rozwojowych transportu w polskich regionach na tle koncepcji zrównoważonego transportu UE. Do osiągnięcia tak przyjętego celu wykorzystano metodę analizy dokumentów strategicznych oraz dostępnych danych statystycznych.
Geneza zrównoważonego rozwoju oraz koncepcja transportu zrównoważonego UE
Zrównoważony rozwój, nazywany ekorozwojem, to rozwój społeczno - gospodarczy, w którym w celu zrównoważenia szans dostępu do środowiska obywateli następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, gwarantujący zachowanie równowagi przyrodniczej oraz trwałość podstawowych procesów przyrodniczych. Ze względu na obszerny zakres merytoryczny pojęcia zrównoważony rozwój, szeroko rozumiany zrównoważony rozwój reguluje gro przepisów prawnych międzynarodowych i krajowych. Pierwszy raz posłużono się pojęciem ekorozwój na Konferencji Narodów (...)
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

PKP Intercity uruchomiło nowe połączenie międzynarodowe

PKP Intercity uruchomiło nowe połączenie międzynarodowe

PKP Intercity rozszerza siatkę połączeń do Czech. Podróżujący między Krakowem a Pragą będą mogli skorzystać...

Rozporządzenie GDPR - jak się do niego przygotować?

Rozporządzenie GDPR - jak się do niego przygotować?

25 maja 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mieszkańców Unii...

Solaris wchodzi na rynek holenderski

Solaris wchodzi na rynek holenderski

40 przegubowych autobusów nowy Solaris Urbino 18 zostanie zamówionych przez firmę Connexxion. Będąca własnością Trandev,...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj