logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Koncepcji zrównoważonego transportu UE

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Transport przynosi koszty społeczne i środowiskowe. Z tego względu państwa i organizacje międzynarodowe podejmują szereg działań mających na celu ograniczenie do koniecznego minimum jego negatywnego oddziaływania. W tym celu wykorzystywane są wszelkie dostępne narzędzia, aby uczynić transport ekologicznym. W tym zakresie każde działanie, czy to przyjęcie odpowiednich polityk działania, używanie najmniej inwazyjnych środowiskowo form transportu, wykorzystywanie alternatywnych paliw, czy opracowywanie innowacyjnych technologii mogących zneutralizować zagrożenia stwarzane przez transport, jest godne zainteresowania czasu i środków finansowych.
Głównym celem polityki transportowej Unii Europejskiej jest dążenie do zrównoważonego rozwoju transportu. Równowaga ta opiera się na takim ukształtowaniu zapotrzebowania na transport i takim podziale środków, aby z jednej strony nie powstawały utrudnienia w dostępie, a z drugiej, aby nie występowały stany zatłoczenia oraz nadmierne uciążliwości dla otoczenia. Dotyczy to przede wszystkim ograniczenia przewożenia ładunków transportem samochodowym na rzecz przewozów koleją, żeglugą wodną śródlądową i morską oraz rozwiązań multimodalnych, a także zwiększenia znaczenia komunikacji zbiorowej, w tym wzrostu udziału pojazdów szynowych w przewozach pasażerów. Znowelizowana w 2011 roku Biała Księga dotycząca transportu nawiązuje do tych wytycznych, a nawet wyznacza jeszcze bardziej ambitne cele do osiągnięcia w horyzoncie do roku 2050. Celem publikacji jest przedstawienie tendencji rozwojowych transportu w polskich regionach na tle koncepcji zrównoważonego transportu UE. Do osiągnięcia tak przyjętego celu wykorzystano metodę analizy dokumentów strategicznych oraz dostępnych danych statystycznych.
Geneza zrównoważonego rozwoju oraz koncepcja transportu zrównoważonego UE
Zrównoważony rozwój, nazywany ekorozwojem, to rozwój społeczno - gospodarczy, w którym w celu zrównoważenia szans dostępu do środowiska obywateli następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, gwarantujący zachowanie równowagi przyrodniczej oraz trwałość podstawowych procesów przyrodniczych. Ze względu na obszerny zakres merytoryczny pojęcia zrównoważony rozwój, szeroko rozumiany zrównoważony rozwój reguluje gro przepisów prawnych międzynarodowych i krajowych. Pierwszy raz posłużono się pojęciem ekorozwój na Konferencji Narodów (...)
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

PEKAES wzmacnia międzynarodową sieć połączeń

PEKAES wzmacnia międzynarodową sieć połączeń

Operator logistyczny PEKAES wprowadził regularne, bezpośrednie połączenie do Rumunii. Po Czechach, Słowacji i Niemczech to...

DB Schenker nabywa udziały na globalnym rynku internetowym uShip

DB Schenker nabywa udziały na globalnym rynku internetowym uShip

DB Schenker inwestuje miliony w celu wzmocnienia strategicznej współpracy z amerykańską internetową giełdą transportową uShip,...

MAN Trucknology® Days 2017

MAN Trucknology® Days 2017

Od 23 do 25 marca 2017 r. odbędą się w Monachium MAN Trucknology® Days. Na...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj