logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację ekonomiczną w transporcie drogowym ładunków

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Sytuację w transporcie drogowym w Polsce po okresie transformacji ustrojowej cechowała permanentna niestabilność krajowej legislacji, w tym wprowadzanie i liczne nowelizacje kluczowych aktów prawnych, naturalne i wymuszone bariery infrastrukturalne, wynikające z niskiego poziomu stanu wyjściowego oraz niskiego tempa rozwoju liniowej i punktowej infrastruktury transportowej, zmiany struktury własnościowej firm transportu drogowego, będące rezultatem upadku lub restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz okresy lawinowego powstania przedsiębiorstw prywatnych, objętych koncesjonowaniem pojazdów, a następnie licencjonowaniem przedsiębiorstw. Na te uwarunkowania nałożyły się z jednej strony procesy powstania i rozwoju instrumentów finansowania inwestycji w środki transportu oraz rozwój rynku ubezpieczeń OCP w Polsce, a z drugiej strony rosnący fiskalizm wobec transportu drogowego.
Po akcesji Polski do UE, w ramach międzynarodowego transportu drogowego ładunków można wyróżnić podział na transport stricte międzynarodowy, regulowany przez konwencje ONZ oraz transport wewnątrzwspólnotowy, regulowany przez rozporządzenia i dyrektywy UE. W ramach tego drugiego nastąpiła szybka harmonizacja przepisów prawnych i dokumentów w transporcie na terenie UE, harmonizacja zasad dostępu do unijnego rynku przewozowego, do zawodu międzynarodowego i krajowego przewoźnika drogowego oraz do zawodu kierowcy, a środki unijne stały się katalizatorem inwestycji infrastrukturalnych w Polsce [por. na przykład Łacny, 2009, A].
Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, zapoczątkowany przez kryzys finansowy w Stanach
Zjednoczonych w połowie 2007 roku, dotknął także gospodarkę Polski, choć oparła się ona jego wpływowi na tyle skutecznie, że jako jedyna w Unii Europejskiej w żadnym roku analizowanego okresu nie zanotowała spadku wielkości PKB. Pomimo tego kryzys w sposób znaczący zmienił sytuację polskiego transportu drogowego, funkcjonującego zarówno na międzynarodowym, jak i na krajowym rynku przewozowym (por. na przykład Bednarczyk, Bukowski, Misala, 2009). Było to wynikiem spadku gospodarczego u naszych głównych partnerów handlowych i w konsekwencji drastycznego zmniejszenia wielkości przewozów, na co nałożył się wzrost cen paliwa i spadek poziomu stawek frachtowych. W konsekwencji tego nastąpiły: istotne zmniejszenie liczby rejestracji nowych pojazdów ciężarowych, co oznacza spadek tempa unowocześniania taboru przewozowego, restrukturyzację lub upadek wielu przedsiębiorstw transportowych i zmiany na rynku pracy kierowców. (...)

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

UPS zwiększa pojemność w połączeniach lotniczych w południowej Polsce

UPS zwiększa pojemność w połączeniach lotniczych w południowej Polsce

Firma UPS zwiększyła pojemność samolotu kursującego między Katowicami a europejskim lotniczym centrum logistycznym w Kolonii....

Na Śląsku coraz popularniejsze magazyny samoobsługowe

Na Śląsku coraz popularniejsze magazyny samoobsługowe

Przechowywanie przedmiotów w „hotelach dla rzeczy”, jak często nazywa się magazyny samoobsługowe, staje się coraz...

6. Forum Kobiet w Logistyce o wartości dodanej i retencji…

6. Forum Kobiet w Logistyce o wartości dodanej i retencji klienta

„Logistyka +” czyli wszystko o wartości dodanej i retencji klienta - dyskutować o tym będą...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj