logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Zachodniopomorskim w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Transport, pełniąc z jednej strony „służebną rolę” w stosunku do pozostałych dziedzin gospodarki (rozpatrywanej zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym), z drugiej stanowiąc fundament wszelkich jej funkcji, powinien służyć przemieszczaniu osób i ładunków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Równowaga ta powinna być rozpatrywana w społecznej, ekologicznej, gospodarczej, przestrzennej oraz funkcjonalnej płaszczyźnie. System transportowy danego regionu ma na celu zaspokojenie, zgłaszanego przez jego mieszkańców oraz użytkowników, zapotrzebowania na usługi transportowe. Charakter potrzeb przewozowych społeczności danego regionu jest zróżnicowany, determinowany bowiem jest specyfiką danego układu i jego otoczenia, a także społecznymi i gospodarczymi uwarunkowaniami zachodzących w nim procesów. „Sprawny system transportu wpływa na wzrost aktywizacji gospodarczej i większą mobilność społeczeństwa, jest jednym z czynników stymulujących rozwój gospodarczy”1. Właściwie zaprojektowany i zorganizowany system transportowy danego regionu, z odpowiednią infrastrukturą transportową oraz odpowiednią siecią powiązań poziomych i pionowych, może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności danego regionu, zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej.
Idea zrównoważonego rozwoju
Ramy czasowe dla kształtowania się pojęcia zrównoważonego rozwoju sięgają 1968 roku, kiedy to odbyły się obrady pierwszej Międzyrządowej Konferencji Ekspertów Naukowych UNESCO, poświęconej wzajemnym powiązaniom środowiska i rozwoju. Podczas tych obrad stworzony został międzynarodowy, interdyscyplinarny program "Człowiek i biosfera" (MAB). Pomimo wielokrotnego podejmowania na arenie światowej problematyki zrównoważonego rozwoju, pierwsze jego sformalizowane określenie pojawiło się w 1987 roku w raporcie „Nasza Wspólna Przyszłość” Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Zdefiniowane w nim pojęcie zrównoważonego rozwoju (Sustainable
Development) oznacza „proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom”2. Sformalizowane wówczas pojęcie, pomimo wielu prób innego jego określenia wydaje się być do chwili obecnej najpełniejsze i najtrafniejsze.
Powstanie koncepcji zrównoważonego rozwoju było wynikiem zaniepokojenia stanem środowiska naturalnego. Problem zaczął być poruszany na konferencjach i spotkaniach międzynarodowych najwyższego szczebla. (...)

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Dzień Burgera, czyli jak przebiega proces logistyki żywności na przykładzie…

Dzień Burgera, czyli jak przebiega proces logistyki żywności na przykładzie QSL Polska i Bobby Burger

28 maja będziemy obchodzić Światowy Dzień Burgera - dania, które cieszy się coraz większą popularnością...

DHL oficjalnym partnerem logistycznym Rugby World Cup 2019

DHL oficjalnym partnerem logistycznym Rugby World Cup 2019

DHL będzie oficjalnym partnerem logistycznym Pucharu Świata w Rugby (ang. Rugby World Cup) w 2019...

Odbyła się konferencja E-Administracja dla Biznesu

Odbyła się konferencja E-Administracja dla Biznesu

Konferencja e-Administracja dla Biznesu zgromadziła ponad 200 uczestników zainteresowanych wdrażaniem faktury elektronicznej w sferze finansów...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj