logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Zachodniopomorskim w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Transport, pełniąc z jednej strony „służebną rolę” w stosunku do pozostałych dziedzin gospodarki (rozpatrywanej zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym), z drugiej stanowiąc fundament wszelkich jej funkcji, powinien służyć przemieszczaniu osób i ładunków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Równowaga ta powinna być rozpatrywana w społecznej, ekologicznej, gospodarczej, przestrzennej oraz funkcjonalnej płaszczyźnie. System transportowy danego regionu ma na celu zaspokojenie, zgłaszanego przez jego mieszkańców oraz użytkowników, zapotrzebowania na usługi transportowe. Charakter potrzeb przewozowych społeczności danego regionu jest zróżnicowany, determinowany bowiem jest specyfiką danego układu i jego otoczenia, a także społecznymi i gospodarczymi uwarunkowaniami zachodzących w nim procesów. „Sprawny system transportu wpływa na wzrost aktywizacji gospodarczej i większą mobilność społeczeństwa, jest jednym z czynników stymulujących rozwój gospodarczy”1. Właściwie zaprojektowany i zorganizowany system transportowy danego regionu, z odpowiednią infrastrukturą transportową oraz odpowiednią siecią powiązań poziomych i pionowych, może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności danego regionu, zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej.
Idea zrównoważonego rozwoju
Ramy czasowe dla kształtowania się pojęcia zrównoważonego rozwoju sięgają 1968 roku, kiedy to odbyły się obrady pierwszej Międzyrządowej Konferencji Ekspertów Naukowych UNESCO, poświęconej wzajemnym powiązaniom środowiska i rozwoju. Podczas tych obrad stworzony został międzynarodowy, interdyscyplinarny program "Człowiek i biosfera" (MAB). Pomimo wielokrotnego podejmowania na arenie światowej problematyki zrównoważonego rozwoju, pierwsze jego sformalizowane określenie pojawiło się w 1987 roku w raporcie „Nasza Wspólna Przyszłość” Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Zdefiniowane w nim pojęcie zrównoważonego rozwoju (Sustainable
Development) oznacza „proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom”2. Sformalizowane wówczas pojęcie, pomimo wielu prób innego jego określenia wydaje się być do chwili obecnej najpełniejsze i najtrafniejsze.
Powstanie koncepcji zrównoważonego rozwoju było wynikiem zaniepokojenia stanem środowiska naturalnego. Problem zaczął być poruszany na konferencjach i spotkaniach międzynarodowych najwyższego szczebla. (...)

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Rekordowe wakacje w PKP Intercity

Rekordowe wakacje w PKP Intercity

Od czerwca do końca sierpnia 2017 roku z usług PKP Intercity skorzystało o ponad 1,3...

W życie wchodzi CETA - umowa o wolnym handlu pomiędzy…

W życie wchodzi CETA - umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią Europejską

Podpisana 30 października 2016 roku w Brukseli umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią...

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza 5.10.2017 r. na szkolenie pt. "Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

menadżer zespołu w dziale handlowym

szukam pracowników

2017-09-22


specjalista ds. zakupów i sprzedaży

szukam pracowników

2017-09-22

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj