logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Konkurencja na rynku pasażerskich przewozów kolejowych Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w sektorze kolejowym państw Unii Europejskiej wprowadzane są głębokie zmiany instytucjonalne, polegające na podziale jednolitej dotychczas struktury i wyodrębnieniu wyspecjalizowanych podmiotów, realizujących samodzielnie poszczególne procesy kolejowe.

Do głównych elementów nowej struktury należą podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową i odrębne od nich, przedsiębiorstwa wykonujące przewozy towarowe i pasażerskie. Zmiany strukturalne tworzą ramy dla działania konkurencji wewnątrzgałęziowej, uważanej za konieczną dla osiągnięcia głównego celu reform kolei, jakim jest przywrócenie zdolności do efektywnego funkcjonowania na rynku przewozowym, bez nieuzasadnionego i nadmiernego drenowania budżetów publicznych.

W świetle teorii ekonomii presja konkurencyjna, obok komercjalizacji i/lub prywatyzacji przedsiębiorstw, jest głównym bodźcem wymuszającym wzrost efektywności działalności gospodarczej. Zatem wprowadzeniu nowej struktury instytucjonalnej kolei powinien towarzyszyć rozwój konkurencji, w jej dwóch podstawowych formach: konkurencji na rynku i konkurencji o rynek. Zasada ta obejmuje także rynek kolejowych przewozów pasażerskich, stanowiący w wielu państwach Unii Europejskiej, także w Polsce, znaczący segment usług kolejowych. Wprowadzenie konkurencji na tym rynku jest jednakże ograniczone koniecznością nadzoru publicznego nad świadczeniem usług o charakterze dobra powszechnego. Rozwiązania w tym zakresie wprowadza w Polsce ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, obowiązująca od marca 2011 roku. Artykuł omawia rozwój konkurencji na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce oraz podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu nowe regulacje wpłyną na jej kształtowanie.

Użyteczność publiczna i konkurencja na rynku usług kolejowych
Funkcjonowanie pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce jest zdeterminowane obsługą obligatoryjnych potrzeb przewozowych, związanych z koniecznością dojazdu do miejsc pracy czy ośrodków edukacyjnych, skupionych zazwyczaj w większych ośrodkach regionalnych i miastach wojewódzkich. Świadczą o tym liczby: 86% wszystkich pasażerów przewiezionych kolejami w 2010 r. stanowili pasażerowie pociągów osobowych, które realizują połączenia regionalne tj. w ramach jednego województwa lub łączące województwa sąsiadujące (w odniesieniu do liczby pasażerokilometrów udział ten wyniósł 55%). Waga obsługiwanych potrzeb przewozowych determinuje konieczność zapewnienia właściwej oferty przewozowej, co oznacza ciągłą dostępność do usług na równych prawach dla wszystkich zainteresowanych odbiorców i przy wysokości opłat dostosowanej do ich możliwości płatniczych. Oferowane usługi powszechne powinny charakteryzować się także właściwym poziomem jakościowym. (...)

Artykuł zawiera 45870 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany piątek, 28 sierpień 2015 11:42

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu…

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu produktów agro

Grupa Kapitałowa OT Logistics wydzierżawiła nowe wagony typu Tagnpps, które pozwolą spółce na uzupełnienie oferty...

Polskie MŚP współpracują z firmami logistycznymi, aby wzmacniać działalność eksportową…

Polskie MŚP współpracują z firmami logistycznymi, aby wzmacniać działalność eksportową

Wyniki badania, zaprezentowanego przez FedEx Express - spółkę zależną FedEx Corp. i największą na świecie...

DSV wyróżnione aż w trzech kategoriach Rankingu firm TSL

DSV wyróżnione aż w trzech kategoriach Rankingu firm TSL

W tegorocznym Rankingu firm TSL Grupa DSV uplasowała się w pierwszej dziesiątce największych polskich operatorów...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj