logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Komodalność (współmodalność) jest kategorią ze sfery polityki transportowej UE, którą wprowadziła Komisja Europejska (KE) w 2006 roku, dokonując średniookresowej oceny realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju transportu zawartych w drugiej Białej Księdze z 2001 roku.

Dotychczasowa strategia UE, wspierająca silnie rozwój tak zwanych proekologicznych gałęzi transportu kosztem transportu drogowego, została w obliczu realiów rynkowych zliberalizowana. Zastąpiono formułę decouplingu i konfrontacyjnego modal shift formułą kooperacji multimodalnej, a więc współdziałania w ramach systemu transportowego wszystkich przewoźników na równych, partnerskich zasadach. Koncepcja ta oparta jest na założeniu, iż należy wykreować jakościowo nowy, oparty na rozwoju współpracy międzygałęziowej i partnerstwa system transportowy UE. Powinien on w myśl długookresowej strategii KE stanowić podstawę budowy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Transportowej - JEPT (ang. Single European Transport Area - SETA). Dzięki niej UE chce stworzyć ład transportowy, oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju transportu.

JEPT jest zatem również koncepcją ze sfery polityki transportowej i gospodarczej Wspólnoty, zakładającą konieczność budowy pełnej spójności systemów transportowych krajów członkowskich w ich wymiarze ekonomicznym i technicznym oraz prawno-regulacyjnym i przestrzennym. Koncepcja ta stwarza więc przesłanki do kreowania ładu transportowego Europy, opartego na zintegrowanych według ww. kryteriów systemach transportowych poszczególnych krajów. Ten nowy europejski ład transportowy, którego bazę materialną i logistyczną powinien stanowić zintegrowany system transportowy UE wyznaczający ramy przestrzenne JEPT, funkcjonować musi według zasad zrównoważonego rozwoju, to znaczy w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska naturalnego. Co więcej - i tutaj konieczny jest wymóg komodalności - zapewniać on powinien także wymóg optymalizacji wykorzystania zasobów systemu transportowego. Oznacza to, że system ten musi:

  • podlegać jednolitym standardom regulacji, a w tym reżimowi regulacji publicznej
  • posiadać względnie jednolity w kategoriach operacyjno-technicznych poziom rozwoju sfery realnej sektora transportu (stan rozwoju podstawowych składników infrastruktury, itp.).

Osiągnięcie pierwszego standardu wymaga długich jeszcze działań KE w obszarze liberalizacji rynków transportowych i oparcie ich działania na zasadach zrównoważonego rozwoju. Z kolei drugi standard, ze względu na skalę istniejących różnic między poszczególnymi krajami, jest jeszcze trudniejszy do wykonania w skali UE w perspektywie najbliższych 40 lat, i to nawet przy sprawnej i efektywnej rozbudowie układu sieci bazowej i kompleksowej, realizowanej w ramach budowy priorytetowego układu TEN-T.

Artykuł zawiera 36750 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany czwartek, 30 kwiecień 2015 11:48
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Pojawiła się nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1. To już siedemnasta odsłona dokumentu, który zawiera techniczne...

Polski transport zadłużony

Polski transport zadłużony

Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA opublikował raport dotyczący  finansów  polskiego transportu. Sytuacja jest...

FedEx wraz UEFA for Children stworzyły dziecięcą eskortę na mecz…

FedEx wraz UEFA for Children stworzyły dziecięcą eskortę na mecz finałowy Ligi Europy UEFA

FedEx Express, firma świadcząca usługi przewozów ekspresowych, wraz z Fundacją UEFA for Children i szwedzkimi...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj