logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Plan mobilności jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju transportu w miastach Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zrównoważony rozwój wymaga między innymi by w zakresie transportu pasażerskiego ograniczać w codziennych podróżach wykorzystanie samochodów osobowych przy jednoczesnym wzroście wykorzystania transportu publicznego, rowerów czy podróży pieszych.

Dotyczy to także aspektów zrównoważonej mobilności, w ramach której niezbędne są działania obejmujące wykorzystanie proekologicznych środków transportu oraz te dotyczące aktualizacji strategicznych dokumentów transportowych miast. Wiele współczesnych miast stoi przed wyzwaniem ograniczenia kosztów zewnętrznych związanych z rosnącą motoryzacją indywidualną oraz zapewnienia usług publicznego transportu zbiorowego na odpowiednim poziomie. Dlatego niezbędne jest, by wykorzystywać zróżnicowane działania "twarde" (typowo inwestycyjne, dotyczące przede wszystkim rozbudowy i usprawniania infrastruktury transportu) oraz tzw. "miękkie" (związane m.in. z zarządzaniem mobilnością, akcjami promocyjnymi i informacyjnymi). Jednym z bardzo użytecznych narzędzi zarządzania mobilnością, jednak nie dość rozwiniętym w polskich warunkach jest plan mobilności. Obejmuje on swoim zakresem rozwiązania, które realizują ideę zrównoważonego rozwoju transportu i stanowią jednocześnie zestaw działań promujących alternatywne i ekologiczne formy podróży. Celem artykułu jest przedstawienie planu mobilności jako skutecznego narzędzia realizacji zasad zrównoważonego rozwoju miast.

Zrównoważony rozwój transportu w dokumentach europejskich
Europejska Federacja Transportu i Środowiska definiuje pojęcie zrównoważonego transportu jako "przemieszczanie, które zaspokaja potrzeby mobilności dzisiejszych pokoleń, dbając jednocześnie o stan środowiska, warunki życia oraz możliwości rozwoju gospodarczego przyszłych generacji, wyrażające udział transportu w realizacji idei zrównoważonego rozwoju". Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju transportu w miastach znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych dokumentach strategicznych Unii Europejskiej. Według Zielonej Księgi z 2007 roku mobilność w mieście powinna się opierać na współpracy w zakresie planowania przestrzennego, spraw gospodarczych i społecznych, transportu itd. Polityka w zakresie mobilności w mieście musi być przede wszystkim zintegrowana i łączyć w sobie innowacyjne technologie, rozwój ekologicznych, bezpiecznych i inteligentnych systemów transportu oraz zachęty ekonomiczne i odpowiednie zmiany w prawie. W Zielonej Księdze zawarte są również informacje dotyczące tworzenia planów mobilności, które mogłyby odnosić się zarówno do transportu osób, jak i towarów w miastach i na ich przedmieściach. Rolą planów mobilności miałoby być stworzenie podstaw efektywnego planowania mobilności w mieście. W Białej Księdze z 2011 roku wskazane są wyzwania dotyczące wpierania mobilności przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju systemu transportowego oraz przejścia na bardziej ekologiczny transport w miastach. Jednocześnie też Biała Księga podkreśla konieczność stworzenia nowych wzorców transportu oraz rozwój sektora transportu przy założeniu:

  • poprawy efektywności energetycznej pojazdów;
  • rozwoju i wprowadzenia paliw i systemów napędowych zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju;
  • optymalizacji działań multimodalnych łańcuchów logistycznych;
  • bardziej wydajnego wykorzystania transportu i infrastruktury dzięki zastosowaniu lepszych systemów zarządzania ruchem i informacji.


Artykuł zawiera 20240 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany wtorek, 15 wrzesień 2015 10:19

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Lajon ponownie wybiera lwa

Lajon ponownie wybiera lwa

16 marca 2017, w autoryzowanej stacji serwisowej MAN JK Diesel Service w Rybniku, właściciele firmy...

Grupa Deutsche Post DHL planuje ograniczyć do zera emisję dwutlenku…

Grupa Deutsche Post DHL planuje ograniczyć do zera emisję dwutlenku węgla do 2050 r.

Grupa Deutsche Post DHL do 2050 r. ograniczy emisję dwutlenku węgla wytwarzanego przez działania z...

PEKAES otwiera nowoczesny terminal w Małopolsce

PEKAES otwiera nowoczesny terminal w Małopolsce

Operator logistyczny PEKAES uruchomił nową platformę cross-dockingową w Małopolsce, zmieniając w ten sposób lokalizację Oddziału...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj