logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym na przykładzie urządzeń sterowania ruchem kolejowym Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Analiza ryzyka jest niezwykle istotnym elementem przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń technicznych. Zapisy, pojawiające się w niektórych normach dotyczących urządzeń srk, szczególnie związanych z bezpieczeństwem, nakładają wręcz obowiązek na zespoły projektujące i produkujące urządzenia przeprowadzania analizy ryzyka.

Można to pokazać na przykładzie norm PN-EN 50 126 w której pokazany jest cykl życia systemu (np. urządzeń srk) czy normy PN-EN 50 129, gdzie przy analizie bezpieczeństwa, niezbędnej do opracowania dowodu bezpieczeństwa jednym z ważnych elementów tej analizy jest analiza ryzyka. Analiza ryzyka i ryzyko jest nierozerwalnie powiązane z bezpieczeństwem systemu, dlatego też jest jednym z istotnych elementów przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu systemu.

Według prawa Unii Europejskiej, obowiązującego również w Polsce, bezpieczeństwo oznacza brak niedopuszczalnego ryzyka (czyli brak zagrożeń). W celu osiągnięcia bezpieczeństwa, zgodnie z prawem UE, konieczne jest zarządzanie bezpieczeństwem obejmujące monitorowanie bezpieczeństwa oraz poprzedzające to monitorowanie zarządzanie ryzykiem. Ryzyko może być dzielone na kategorie ze względu na charakter konsekwencji:

  • ryzyko indywidualne (wpływ na poszczególnych członków społeczności);
  • ryzyko zawodowe związane z wykonywanym zajęciem (wpływ na pracowników);
  • ryzyko ogólnospołeczne (ogólny wpływ na społeczność);
  • ryzyko utraty mienia i strat ekonomicznych (zakłócenia w działalności gospodarczej, kary itd.);
  • ryzyko środowiskowe (wpływ na ziemię, powietrze, wodę, faunę, florę oraz dziedzictwo narodowe).

Zarządzanie ryzykiem to planowe stosowanie polityki, procedur i praktyk zarządczych w zakresie analizy ryzyka, wyceny ryzyka oraz rejestrowania zaistniałych zagrożeń przez zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych. Monitorowanie bezpieczeństwa to planowe stosowanie strategii, priorytetów i planów zarządczych przez tych samych zarządców i przewoźników w celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Nie oznacza to rezygnacji z już stosowanych środków bezpieczeństwa. Nie rezygnujemy na przykład ani z podziału torów na odcinki izolowane i odstępy blokowe, ani ze stosowania zasady fail-safe, ani ze stosowania analiz Poziomu Integralności Bezpieczeństwa SIL, ani z przepisów ruchowych.
Wprowadzanie analizy ryzyka w poszczególnych dziedzinach techniki jest bardzo zróżnicowane. W urządzeniach sterowania ruchem kolejowym jej stosowanie datuje się od kilkudziesięciu lat. Opracowane normy dotyczące bezpieczeństwa np. norma PN-EN 50126 i norma PN-EN 50 129 uwzględniają analizę ryzyka w swoim zakresie.

Artykuł zawiera 22935 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 grudzień 2015 07:53
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Największe przedsiębiorstwo transportu publicznego w stolicy Belgii, firma STIB, zamówiła pierwsze autobusy elektryczne. Będzie to...

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

PKP Intercity rozszerza siatkę połączeń na Ukrainę. Już od 24 sierpnia br. podróżni zyskają kolejną...

Port Gdańsk rozpocznie rozbudowę nabrzeży i toru wodnego

Port Gdańsk rozpocznie rozbudowę nabrzeży i toru wodnego

Projekt rozbudowy nabrzeży i modernizacji toru wodnego w Porcie Gdańsk jest już oficjalnie na etapie...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj