logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Polityka transportowa Japonii w kontekście stanu i perspektyw rozwoju japońskiego transportu Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Współcześnie, w dobie problemów wynikających z rosnącej: konkurencji, produkcji, transportochłonności światowej gospodarki; skracającego się cyklu użytkowania wyrobów, wydłużania się tras, na które przewożone się towary; nasilającej się kongestii transportowej i braku zrównoważenia w transporcie, coraz większego znaczenia nabiera polityka transportowa, która dzięki swoim podmiotom, celom i instrumentom jest w stanie nie tylko zminimalizować słabości i zagrożenia, ale także podjąć wyzwania, jakie stawiają przed transportem globalne trendy cywilizacyjne, i to zarówno w ich wymiarze ekonomicznym (wzrost gospodarczy i wzrost liczby innowacji), społecznym (rozwój i jakość życia), jak i środowiskowym (ochrona jakości zasobów i bioróżnorodności środowiska).

Nie można także zapominać, że przełom XX i XXI wieku to także czas, kiedy nie tylko sam transport, jako istotny element logistyki, ale logistyka jako całość zaczyna nabierać coraz istotniejszego znaczenia w rozwoju gospodarki światowej i poprawie konkurencyjności, choć oczywiście w skali makroekonomicznej transport jest ciągle fundamentalnym filarem systemu logistycznego. Wzrost znaczenia makroekonomicznych aspektów logistyki, wzrost jej udziału w tworzeniu światowego PKB oznacza także potrzebę uwzględniania logistyki w strategicznych programach / strategiach / politykach rozwoju czy to lokalnego, czy regionalnego, czy nawet ponadnarodowego. Przełom wieków staje stał się więc swoistą cezurą dla krystalizowania się sformalizowanej i samoistnej publicznej polityki logistycznej, którą definiuje się jako celowe, pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie państwa na poprawę sprawności i efektywności procesów przepływu produktów i towarzyszących im informacji między uczestnikami łańcuchów dostaw.
Pionierem w budowaniu i wdrażaniu polityki logistycznej była niewątpliwie Japonia, ustanawiając już w 1997 roku narodową politykę logistyczną, w której jednak nadal dominują propozycje działań i instrumentów dla transportu i poszczególnych jego gałęzi. Zasadniczym celem artykułu jest przeprowadzenie analizy i dokonanie oceny japońskiej polityki transportowej w kontekście stanu i perspektyw rozwoju japońskiego transportu. W artykule uwzględniono także te aspekty japońskiej polityki, które wykraczają poza ramy wąsko rozumianego transportu i odnoszą się do programowania oraz kierunkowania rozwoju logistyki w skali makroekonomicznej.

Sektor transportowy w Japonii
Sektor transportowy w Japonii należy do nowoczesnych i bardzo wysoko rozwiniętych. Wyróżnia się wysokim poziomem efektywności energetycznej. Zużywa mniej energii na osobę w porównaniu do innych krajów. Jest to możliwe dzięki wysokiemu udziałowi transportu kolejowego w transporcie ogólnym. Dokonując natomiast porównania kosztów i cech transportu japońskiego z cechami i kosztami transportu na świecie, z całą stanowczością należy wskazać, że jest on jednym z najdroższych na arenie międzynarodowej. Wynika to z faktu obciążenia użytkownika rzeczywistymi kosztami transportowymi, znajdującymi odzwierciedlenie w opłatach i podatkach. Uwaga ta dotyczy głównie transportu samochodowego.

Transport drogowy
Współcześnie Japonia dysponuje 1 304 700 km utwardzonych dróg. Bardzo dobrze rozwinięta jest sieć szybkich, płatnych dróg łączących główne miasta. Gęstość japońskich autostrad, o łącznej długości 6 114 km, jest największa na świecie i wynosi 312 km / 100 km kw. Kołowy transport towarowy i pasażerski uległ znacznemu rozwojowi po 1980 roku, kiedy to w wyniku liberalizacji i deregulacji zaczęły funkcjonować prywatne firmy przewozowe. Poza tym, poprawie uległa jakość dróg publicznych. W Japonii stosunkowo duży nacisk kładzie się na rozwój firm przewozowych. Z uwagi na fakt, że w nocy przewozy kolejowe i lotnicze są ograniczone w swej intensywności oraz częstotliwości, rozwój ten, okazuje się istotnym elementem wspomagającym przewozy pasażerskie. Transport samochodowy wykorzystuje się także do przewozu ładunków towarowych. W roku 1997, przy wykorzystaniu tej gałęzi transportu przewożono 6 mld ton ładunków, co stanowiło 90% tonażu wszystkich przewożonych ładunków. W roku 2000 ilość przewożonych ładunków wzrosła do 9 mld ton rocznie. W kolejnych latach, udział transportu kołowego w przewozie ładunków towarowych zaczął systematycznie spadać na rzecz przewozów kolejowych.

Artykuł zawiera 38000 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 25 lipiec 2017 12:52
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Dachser zakłada Enterprise Lab w Instytucie Fraunhofera

Dachser zakłada Enterprise Lab w Instytucie Fraunhofera

Dachser rozpoczął ścisłą współpracę z Instytutem Przepływu Materiałów i Logistyki działającym przy Fraunhofer, największej w...

Dąbrowa Górnicza gotowa na nowe inwestycje

Dąbrowa Górnicza gotowa na nowe inwestycje

4. edycja konferencji Dąbrowa Górnicza - Kierunek Inwestycje. Inwestycje Automotive - Kierunek Dąbrowa Górnicza, która...

OT Logistics przystępuje do akcji "Stop nieuczciwym pracodawcom"

OT Logistics przystępuje do akcji "Stop nieuczciwym pracodawcom"

Grupa Kapitałowa OT Logistics przystąpiła do akcji "Stop nieuczciwym pracodawcom", której celem jest wspieranie pracowników...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj