logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Konferencja "Nowe Prawo Pocztowe 2016"

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2016-11-21

Data zakończenia: 2016-11-21

Miejsce konferencji: Warszawa

Organizator: Adventure Consulting Sp. z o.o.

 Prawo nowoczesnych dostaw i cyfryzacja usług komunikacji.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w V edycji konferencji "Nowe Prawo Pocztowe 2016" poświęconej wyzwaniom i uwarunkowaniom regulacyjno-prawnym rozwoju rynku pocztowego, kurierskiego, dystrybucyjnego, marketingu bezpośredniego oraz e-commerce w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Rynek pocztowy i kurierski w erze cyfryzacji. Wyzwania strategiczne i regulacyjno-prawne.

Czy polski rynek i operatorzy przygotowani są do wyzwań, jakie niesie cyfryzacja usług komunikacji i budowa transgranicznego rynku dostaw ? O wyzwaniach strategicznych i regulacyjno-prawnych rynku pocztowego i kurierskiego, a także projektach nowych regulacji mówić będą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Jednolity Rynek Cyfrowy, Jednolity Rynek Dostaw oraz Jedwabny Szlak 2.0. uwarunkowania regulacyjno-prawne i  kontraktowe.

Przyjrzymy się na jakim etapie są prace Komisji Europejskiej nad regulacjami dot. budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego i Jednolitego Rynku Dostaw. Zastanowimy się czy trwające właśnie negocjacje nad transatlantyckimi porozumieniami o wolnym handlu z USA (TTIP) oraz Kanadą (CETA) przyczynią się do stworzenia transatlantyckiego rynku cross-border eCommerce i jak to wpłynie na rynek polski.

Jedwabny Szlak 2.0 to szansa dla krajowych i regionalnych dostawców (firm pocztowych, kurierskich i logistycznych). Warunkiem sukcesu są jednak dobrze sporządzone umowy. Zaproszeni eksperci omówią specyfikę relacji kontraktowych z podmiotami z Państwa Środka, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów logistycznych.

Cyfryzacja usług komunikacji a rynek pocztowy, kurierski i e-commerce.

Głównym wyzwaniem biznesowym i regulacyjno-prawnym rynku pocztowego jest postępująca cyfryzacja usług komunikacji. Od lipca 2016 roku obowiązuje rozporządzenie eIDAS, które wprowadza jednolity model e-identyfikacji na terenie całej UE i otwiera nowy rozdział w rozwoju transgranicznego sektora e-usług. W październiku weszła w życie ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej, która otwiera nowy etap budowy eAdministracji. Przed nami proces elektronizacji postępowań sądowych i cyfryzacji relacji z administracją publiczną.

O wyzwaniach regulacyjno-prawnych cyfryzacji usług komunikacji i jej wpływie na rynek pocztowy, kurierski, eCommerce i marketingu bezpośredniego dyskutować będą prawnicy i eksperci z dziedziny prawa nowoczesnych technologii, a także przedstawiciele operatorów pocztowych i kurierskich. 

Prawne aspekty obsługi eCommerce

Z roku na rok rośnie znaczenie obsługi eCommerce w przychodach firm kurierskich i pocztowych, rosną również oczekiwania firm eCommerce i e-klientów. Rodzi to coraz więcej sporów i wątpliwości prawnych. Zaproszeni prawnicy odpowiedzą na pytania m.in. o zakres odpowiedzialności dostawcy w transakcjach eCommerce, uwarunkowania prawne obsługi zwrotów, zakres odpowiedzialności podwykonawców, obowiązki prawne dostawców w transakcjach transgranicznych i inne istotne wątpliwości prawne.

Postępowania reklamacyjne w działalności pocztowej i kurierskiej.

Coraz większa konkurencja, transgraniczność usług, nowe modele dostaw, rosnące wymagania klientów z sektora eCommerce generują wiele problemów prawnych i sporów na linii: sprzedawca-dostawca-odbiorca.

Zaproszeni eksperci szczegółowo zanalizują główne problemy prawne w zakresie reklamacji usługi pocztowej, kurierskiej oraz przesyłki towarowej.

Usługi kurierskie i paczkowe w erze rozwoju eCommerce.

Kolejny blok tematyczny poświęcony będzie krajowym i transgranicznym usługom kurierskim i paczkowym. Zaproszeni eksperci zanalizują główne problemy prawne działalności kurierskiej na gruncie prawa europejskiego i polskiego, m.in. zasady świadczenia usług w różnych porządkach prawnych, odpowiedzialność podwykonawców i operatorów za świadczenie usług, regulacje dot. ochrony praw użytkowników.

Sektor pocztowy a prawo zamówień publicznych i prawo konkurencji.

Kryterium ceny czy również kryteria społeczne w zamówieniach publicznych? Jakimi kryteriami powinien się kierować sektor publiczny w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych na usługi pocztowe. Zaproszeni eksperci-prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych, konkurencji i rynków regulowanych przeanalizują m.in. kwestie ofert cenowych i ochrony konkurencji w trakcie przetargów publicznych oraz szczegóły ostatniej nowelizacji Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Prawo marketingu bezpośredniego i marketing automation. Główne wyzwania prawne.

W czasach wielokanałowości przekazu marketingowego - firmy marketingu bezpośredniego i e-marketingu gromadzą ogromne ilości danych o klientach krajowych i zagranicznych. Rosnąca ilość coraz bardziej restrykcyjnych i szczegółowych regulacji prawnych czyni z tej działalności swoisty bieg przez tor przeszkód.  Nasi eksperci omówią najważniejsze regulacje i wątpliwości prawne występujące w praktyce firm zajmujących się marketingiem bezpośrednim i e-marketingiem.

W trakcie konferencji wygłoszą prelekcje lub wezmą udział w panelach dyskusyjnych przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Poczty Polskiej S.A., operatorów alternatywnych, firm kurierskich, firm z sektora marketingu bezpośredniego, organizacji branżowych oraz  przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych specjalizujących się w problematyce rynku pocztowego i kurierskiego, prawa zamówień publicznych, prawa konkurencji i prawa nowoczesnych technologii. 

Informacje i zgłoszenia na konferencję: http://www.adventure.pl/prawo_pocztowe_2016_wstep.php

 

 

 

 

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

PKP Intercity uruchomiło nowe połączenie międzynarodowe

PKP Intercity uruchomiło nowe połączenie międzynarodowe

PKP Intercity rozszerza siatkę połączeń do Czech. Podróżujący między Krakowem a Pragą będą mogli skorzystać...

Rozporządzenie GDPR - jak się do niego przygotować?

Rozporządzenie GDPR - jak się do niego przygotować?

25 maja 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mieszkańców Unii...

Solaris wchodzi na rynek holenderski

Solaris wchodzi na rynek holenderski

40 przegubowych autobusów nowy Solaris Urbino 18 zostanie zamówionych przez firmę Connexxion. Będąca własnością Trandev,...

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj