logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
system dostaw w ramach umowy długoterminowej

call-off system

System zamawiania, w którym zawierana jest długoterminowa umowa dostawy, a zlecenia dostaw natychmiastowych składane są w ramach warunków uzgodnionych w tej umowie. Zob. lista dostaw natychmiastowych, zlecenie dostawy natychmiastowej z harmonogramem zapotrzebowania, planowanie dostaw natychmiastowych.
zlecenie dostawy natychmiastowej z harmonogramem zapotrzebowania

call-off and order survey

Przekazany dostawcy dokument zawierający zestawienie zapotrzebowania odbiorcy w ramach długoterminowej umowy dostawy. Stanowi podstawę do realizacji zleceń natychmiastowej dostawy. Zob. długoterminowa umowa dostawy, zlecenie dostawy natychmiastowej.
XML GS1

GS1 XML

Standardy w ramach Systemu GS1 dla schematów XML (Extensible Markup Language). Standardy te zapewniają użytkownikom globalny język dla e-biznesu służący prowadzeniu efektywnej gospodarki elektronicznej w oparciu o Internet.
wielkość dostawy natychmiastowej

call-off quantity

Ilość danego wyrobu dostarczana jednorazowo w ramach długoterminowej umowy dostawy. Jest ona zwykle stała w całym okresie obowiązywania umowy dostawy lub zmienia się w ściśle określonych granicach.
standardowe obliczanie cyfry kontrolnej GS1

GS1 Check Digit Calculation

Algorytm w ramach Systemu GS1 służący obliczaniu cyfry kontrolnej w celu weryfikacji poprawności danych.
planowanie zapotrzebowania potencjału

Capacity Requirements Planning

Podsystem w ramach systemu MRP I / II służący do obliczania ...

Więcej ...

planowanie szczegółowe

detail planning

Planowanie na niskim poziomie ogólności, w ramach którego ustala się szczegółowo, gdzie i kiedy każda z czynności może i/lub musi zostać wykonana.
nadstawka skrzyniowa

collar

Zdejmowana rama ze ściankami bocznymi pełnymi, z listew lub siatki, zabezpieczająca ładunek przed zdeformowaniem i rozformowaniem, która może być umocowana do palety (PN-EN-ISO 445:1998).
lista dostaw natychmiastowych

call-off list, delivery schedule

Specyfikacja kolejnych dostaw w ramach długoterminowej umowy dostawy, zawierająca uzgodnione wielkości i terminy pilnych dostaw.
Globalny Słownik Danych

Global Data Dictionary

Repozytorium definicji i atrybutów wszystkich elementów danych stosowanych w ramach GS1.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj