logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
struktura łańcucha dostaw

structure of the supply chain

Typowy łańcuch dostaw składa się z grupy dostawców, często współpracujących ze sobą w taki sposób, że w łańcuch włączeni zostają dostawcy dostawców centralnego przedsiębiorstwa - integratora łańcucha, dostawców usług projektowych, transportowych i logistycznych, oraz grupy odbiorców, często współpracujących ze sobą na podobnych zasadach jak dostawcy.
szczebel łańcucha dostaw

tier of a supply chain

Grupa przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw wyróżniona ze względu na kryterium związane z jego strukturą. Zob. struktura łańcucha dostaw.
szczupły łańcuch dostaw
Zintegrowany łańcuch dostaw funkcjonujący według modelu szczupłego wytwarzania. Zob. szczupłe wytwarzanie.
efekt wzmocnienia łańcucha dostaw

amplification effect, business chain effect

Narastanie zapasów w łańcuchu przepływu dóbr występujące ...

Więcej ...

łańcuch dostaw

supply chain

1. Jako proces - sekwencja zdarzeń w przemieszczaniu dóbr, zwiększającą ich wartość.
2. Jako struktura (organizacja) - grupa przedsiębiorstw realizująca wspólnie działania niezbędne do zaspokojenia popytu na określone produkty w całym łańcuchu przepływu dóbr - od pozyskiwania surowców do dostaw do ostatecznego odbiorcy. Działaniami tymi mogą być: rozwój, produkcja, sprzedaż, serwis, zaopatrzenie, dystrybucja, zarządzanie zasobami, działania wspierające.
zarządzanie łańcuchem dostaw

supply chain management

Kompleksowe potraktowanie procesu przepływu dóbr w ...

Więcej ...

analiza łańcucha wartości

Value Chain Analysis - VCA

Metoda identyfikacji i oceny możliwości redukcji kosztów w łańcuchu dostaw.
zwinna logistyka

agile logistics

Integracja procesów logistycznych w łańcuchu dostaw w sposób, który umożliwia bieżące elastyczne reagowanie na jednostkowe i zmieniające się zamówienia klientów. Charakteryzują ją następujące cechy:
- pełna integracja zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
- ciągłość przepływu materiałów i produktów w łańcuchu przepływu dóbr,
- 24-godzinny cykl dostawy w obszarze (prawie) całego świata,
- zmienność struktury łańcucha dostaw pod kątem dostosowywania jej do potrzeb odbiorcy,
- pełna kontrola nad wszelkimi zasobami w łańcuchu dostaw,
- natychmiastowe reagowanie na pojawiające się zapotrzebowanie.
ubytki

shrinkage

Utrata zapasów występująca w łańcuchu dostaw lub w sklepie, powstała w wyniku błędów, kradzieży, oszustw itp.
śledzenie ruchu

tracking

Możliwość zlokalizowania produktu w oparciu o specjalne kryteria na każdym z etapów łańcucha dostaw.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj