logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
kontener do ładunków różnych

general cargo container

Urządzenie, które nie jest przeznaczone do transportu lotniczego i do przewozu ładunków specjalnej kategorii.
statek do przewozu ciężkich ładunków

heavy lift vessel

Statek skonstruowany i wyposażony specjalnie do przewozu ciężkich ładunków.
raport o uszkodzeniu ładunku

damaged cargo report

Oświadczenie pisemne dotyczące ustalonych uszkodzeń ładunku i/lub urządzeń.
ładunek tranzytowy

transit cargo

1. Ładunek znajdujący się między eksportową i importową odprawą celną.
2. Ładunek przybywający do jakiegoś punktu i opuszczający ten punkt w ramach jednego lotu docelowego.
ładunek ponadnormatywny

out of gauge cargo

Ładunek, którego wymiary gabarytowe i/lub masa przekraczają standardy w transporcie, zwłaszcza drogowym.
ładunek opcjonalny

optional cargo

Ładunek, który może alternatywnie stanowić przedmiot załadunku albo zostać dostarczony w zamian.
ładunek mniejszy od kontenera

less than container load

Partia ładunku nie wypełniająca pojemności kontenera.
ładunek masowy

bulk cargo

Ładunek transportowany bez opakowania (luzem) występujący w postaci suchej (ładunek masowy suchy) jak węgiel, ruda żelaza, nawozy sztuczne, sól, soda, siarka, zboża i pasze, względnie w postaci płynnej (ropa naftowa i jej produkty, chemikalia płynne i in.).
ładunek ciężki

heavy cargo

Ładunek, którego masa przewyższa maksymalną masę przewidzianą przy przewozie za normalną opłatą i zazwyczaj wymaga specjalnych środków transportowych i urządzeń ładunkowych.
ładunek chłodniczy

reefer cargo

Ładunek wymagający kontroli temperatury.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj