logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
środki transportu

means of transport

tu (PN-72/M-78001). "
środki transportu wewnętrznego

internal means of transport

Urządzenia do transportu w obrębie określonego obiektu.
środki transportu zewnętrznego

external means of transport

Urządzenia do transportu poza obrębem określonego obiektu (kraju, miasta, zakładu pracy itp.).
przeładunek

transhipment

Czynności związane z przemieszczeniem ładunków z jednego środka transportu na drugi.
przenośnik

conveyor

Środek transportowy o zasięgu ograniczonym i ruchu ciągłym służący do przemieszczania ładunków w transporcie bliskim, w poziomie, pionie i pod kątem, nosiwa, ładunków.
W zależności od rodzaju organu przemieszczającego ładunek rozróżnia się przenośniki: bezcięgnowe, cięgnowe, z medium pośredniczącym, o konfiguracji złożonej.
przezbrojenie

change-over

Wszystkie czynności konieczne do przystosowania środków produkcji do wykonywania innego wyrobu i/lub procesu.
rotacja

rotation

1. Cykl, w jakim dany środek transportu po raz kolejny zjawia się w tym samym miejscu załadunku lub wyładunku.
2. Kolejność, w jakiej statek zawija do portów w regularnej żegludze liniowej.
3. Szybkość obrotów magazynowych (wielkość rotacji) poszczególnych asortymentów materiałowych wyrażona w razach lub dniach.
system sterowania przepływem dóbr

goods flow control system

Zbiór procedur, systemów informatycznych, środków technicznych i zasad organizacyjnych używany przez jednostki organizacyjne sterujące przepływem dóbr dla zapewnienia zgodnego z założonymi kryteriami przebiegu tego procesu.
transport

transport

Zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków.
transport towarzyszący

accompanied transport

Przewóz całkowitych pojazdów drogowych przez inny środek transportu (np. pociąg lub prom), łącznie z kierowcą.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj