logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
znakowanie u źródła

source marking

Stosowanie numerów kodu identyfikacyjnego, zapisywanych symbolami możliwymi do odczytania przez człowieka i symbolami kodu kreskowego, na wszystkich produktach konsumpcyjnych u źródła (tj. na terenie wytwórcy lub dostawcy).
korzystanie z dwóch źródeł

dual sourcing

Wybór dwóch równorzędnych dostawców jakiegoś produktu i współpraca z nimi.
zaopatrywanie się z jednego źródła

single sourcing, sole sourcing

Wybór jednego dostawcy określonego produktu, elementu lub usługi.
tag aktywny

active tag

Tag posiadający własne źródło zasilania (baterię). Jest to tag typu R/W (read/write - czytaj/zapisz) - informacje zapisane w tagu mogą być zmieniane za pomocą odpowied­niego interrogatora.
śledzenie pochodzenia

tracing

Możliwość zidentyfikowania źródeł i cech charakterystycznych produktu w oparciu o kryteria sprecyzowane na każdym etapie łańcucha dostaw.
sezon

season

Okres roku charakteryzujący się konkretnym wydarzeniem, cechą lub okolicznością. W odniesieniu do przepływu towarów, sezon ma swe źródła w rynku (np. względnie wysoki poziom sprzedaży lodówek przed latem). Zob. efekt sezonowości.
globalne zaopatrywanie się

global sourcing

Korzystanie przez przedsiębiorstwo ze światowych źródeł zaopatrzenia.
główny plan finansowy

master financial plan

Plan wysokiego poziomu ogólności zawierający informacje na temat źródeł i sposobów finansowania działalności przedsiębiorstwa oraz przepływów finansowych.
planowanie działalności gospodarczej

business planning

Planowanie długookresowe (co najmniej roczne) obejmujące wszystkie ważniejsze aspekty działania przedsiębiorstwa. Obejmuje zwykle prognozę dochodów, planistyczny rachunek wyników łącznie z budżetem na rozpatrywany okres oraz planistyczny rachunek płynności finansowej z określeniem źródeł finansowania. Wszelkie plany objęte planowaniem działalności opracowywane są jedynie w mierniku wartościowym.
świadectwo pochodzenia

certificate of origin

Dokument wskazujący kraj wyprodukowania towarów. Często wykorzystywany przez służby celne do ustalenia wysokości opłat celnych na towary objęte programami taryfy preferencyjnej albo też wykorzystywany w związku z podlegającym regulacji importem z jakichś konkretnych źródeł.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj