logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
cykl kanału

pipeline lead time

Zob. cykl rurociągu.
cykl montażu

finished lead time

Zob. cykl zakończenia.
wewnętrzny cykl przedsiębiorstwa

internal business cycle

Podlegający kilkuletniej fluktuacji ruch zmiennych ekonomicznych, dotyczących jednej firmy (przykładem mogą być obroty, zapasy, liczba pracowników i wyniki). Na wewnętrzny cykl przedsiębiorstwa wpływają: zewnętrzny cykl gospodarczy i czynniki wewnętrzne, takie jak brak elastyczności produkcyjnej i metody planowania.
rachunek wyprzedzeń cykli

lead time offset

Technika wyznaczania terminów stosowana w systemach MRP. Polega na tym, że każdy kolejny termin wyznaczany jest przez odjęcie (lub dodanie) długotrwałości cyklu określonych czynności od terminu wyznaczonego poprzednio.
pełny cykl produkcyjny

cumulative manufacturing lead time

1. Całkowita długotrwałość wykonania wyrobu obliczona przy założeniu, że wszystkie wymagane materiały są dostępne na miejscu produkcji.
2. Długotrwałość wykonania wyrobu uwzględniająca jedynie długotrwałość procesów realizowanych w danym przedsiębiorstwie, bez cykli dostaw materiałów.
cykl życia wyrobu

product life cycle, life cycle

Okres od wprowadzenia danego wyrobu na rynek do zakończenia jego funkcjonowania na rynku. Można wyróżnić następujące fazy cyklu życia wyrobu: wprowadzania, wzrostu, dojrzałości, nasycenia, schyłkową, końcową.
cykl zakończenia

finished lead time

Okres od otrzymania zamówienia klienta do dokończenia produkcji wyrobu z posiadanego zapasu lub cykl realizacji zlecenia montażowego. Inna nazwa: cykl montażu.
cykl rurociągu

pipeline lead time

Okres między przejściem danego dobra materialnego przez dwa kolejne punkty kontrolne rurociągu. Inna nazwa: cykl kanału.
cykl przezbrojenia

build cycle

Okres między poważnymi przezbrojeniami, rozpatrywany przy harmonogramowaniu powtarzalnej produkcji względnie stałego asortymentu wyrobów. W języku polskim termin ten jest odnoszony zwykle do jednostki produkcyjnej - mówimy o cyklu gniazda lub linii.
cykl opracowania zamówienia

order processing lead time

1. Okres od otrzymania zamówienia na określony wyrób do uruchomienia pierwszej operacji związanej z wytworzeniem tego wyrobu, stanowiący część cyklu przygotowania zamówienia w jednostce produkcyjnej.
2. Okres od otrzymania zamówienia przez jednostkę handlową do wydania polecenia pobrania konkretnych wyrobów z zapasu w celu wysyłki.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj