logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
sterowanie przepływem dóbr

goods flow control

Opracowywanie procedur, według których odbywać się ma przepływ dóbr, planowanie i rejestracja jego przebiegu, gromadzenie i analiza danych o przepływie oraz inicjowanie i/lub podejmowanie działań korekcyjnych dla uzyskania założonych efektów.
system sterowania przepływem dóbr

goods flow control system

Zbiór procedur, systemów informatycznych, środków technicznych i zasad organizacyjnych używany przez jednostki organizacyjne sterujące przepływem dóbr dla zapewnienia zgodnego z założonymi kryteriami przebiegu tego procesu.
dobra

goods

1. Wszelkie produkty materialne i niematerialne (np. materiały, towary i usługi), które mogą być użyte do zaspokajania potrzeb.
2. Całość lub część ładunku przyjętego od nadawcy, włącznie z wyposażeniem dostarczonym przez nadawcę (spedytora).
dobra konsumpcyjne

consumer goods

Towary przeznaczone do użytku przez klientów finalnych lub gospodarstwa domowe.
dobra powszechnego użytku

convenience goods

Te produkty konsumpcyjne, które klient zazwyczaj nabywa często, w sposób bezpośredni.
przychód magazynowy

incoming amounts

Wielkość dóbr materialnych wprowadzana na stan magazynu na podstawie ściśle określonych dokumentów, wyrażona ilościowo i wartościowo zgodnie ze sprawdzonymi i potwierdzonymi danymi.
składowanie

storage

1. Czynność umieszczania dóbr w magazynie lub stan, ...

Więcej ...

strumień przepływu

pipeline section

Dająca się wyróżnić fizycznie część strumienia dóbr zlokalizowana między dwoma punktami kontrolnymi.
towary

goods

Dobra materialne wydobyte lub przetworzone, będące przedmiotem transakcji handlowych i obrotu hurtowego i detalicznego.
transport

transport

Zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj