logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
strategiczne relacje z dostawcami

strategic management of suppliers

Sposób organizacji współpracy z dostawcami, przy którym stają się oni głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za jakość, koszty i rozwój techniczny dostarczanych komponentów. Oparty jest na długoterminowej współpracy i obopólnych korzyściach. Celem jego jest wytwarzanie produktów/dostarczanie usług o coraz to wyższej jakości, niższych kosztach i częstsze oferowanie nowych produktów/usług.
dostawca

supplier

Osoba, dział lub organizacja zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, która dostarcza towary lub usługi do jednego lub większej liczby klientów.
Dostawca Rozwiązań

Solution Provider

Organizacja, która wdraża systemy w imieniu Użytkowników Końcowych, stosujących standardy EPCglobal i korzystających z usług podstawowych EPCglobal.
rezerwacja potencjału u dostawcy

capacity buying

Porozumienie, za pomocą którego odbiorca rezerwuje część potencjału dostawcy w określonym przedziale czasu w celu wykonywania produkcji (usług) na swoje potrzeby. Odbywa się to na podstawie składanych przez odbiorcę zamówień określających szczegółowo wielkości i terminy dostaw.
struktura łańcucha dostaw

structure of the supply chain

Typowy łańcuch dostaw składa się z grupy dostawców, często współpracujących ze sobą w taki sposób, że w łańcuch włączeni zostają dostawcy dostawców centralnego przedsiębiorstwa - integratora łańcucha, dostawców usług projektowych, transportowych i logistycznych, oraz grupy odbiorców, często współpracujących ze sobą na podobnych zasadach jak dostawcy.
warunki dostawy

terms of delivery

Warunki, uzgodnione między dostawcą i klientem, dotyczące dostawy towarów i/lub usług. Zob. międzynarodowe formuły handlowe (incoterms).
warunki płatności

terms of payment

Warunki i sposoby płatności za towary i/lub usługi, uzgodnione między dostawcą i klientem.
zakupy zaopatrzeniowe

procurements

Wyroby i/lub usługi pozyskane od dostawców zewnętrznych lub wewnętrznych.
zaopatrywanie się z jednego źródła

single sourcing, sole sourcing

Wybór jednego dostawcy określonego produktu, elementu lub usługi.
umowa w sprawie ceny

price agreement

Porozumienie między firmą i dostawcą, dotyczące ceny i warunków całego asortymentu towarów i/lub usług, które ma dostarczyć dostawca.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj