logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
konosament "czysty"

clean bill of loading

Konosament nie zawierający żadnych zastrzeżeń dotyczących widocznego stanu przeznaczonych do transportu towarów (przepisy haskie). Nie zawiera on również żadnych dodatkowych klauzul wskazujących wyraźnie na wadliwy stan towarów czy opakowań (Rezolucja Międzynarodowej Izby Spedycyjnej - Resolution of the International Chamber of Shipping - ICS, 1951).
konosament

bill of loading - B/L

Dokument stwierdzający fakt zawarcia umowy przewozu ...

Więcej ...

konosament lotniczy

airway bill

Zob. list przewozowy lotniczy.
konosament w transporcie wodnym śródlądowym

inland waterways bill of loading

Zbywalny dokument transportowy wystawiony na konkretną, nazwaną osobę, na zlecenie lub okaziciela, podpisany przez przewoźnika i przekazywany nadawcy po otrzymaniu towarów.
adres do powiadamiania

notify address

Klauzula w konosamencie wskazująca na brak poinformowania odbiorcy o nadejściu dostawy.
polecenie dostawy

delivery order

1. Dokument wystawiony przez lub w imieniu przewoźnika, zezwalający na wydanie importowanego ładunku figurującego na osobnym konosamencie.
2. Zezwolenie udzielone upoważnionej stronie, na transport ładunku do osoby innej niż odbiorca wyszczególniony w lotniczym liście przewozowym.
plan sztauerski

stowage instructions

Plan rozmieszczenia poszczególnych ładunków na statku z podaniem ich nazwy, wagi, liczby sztuk, numerów konosamentów oraz portu przeznaczenia.
manifest

manifest

Dokument zawierający kompletne dane na temat towarów załadowanych i przygotowanych do przewozu statkiem lub innymi środkami transportu do różnych miejsc przeznaczenia.
Z reguły manifesty dotyczące ładunków przygotowywane są przez agentów w portach załadunku i opierają się na konosamencie. Inna nazwa: wykaz ładunków.
list przewozowy lotniczy

airway bill

Dokument wystawiony przez - albo w imieniu - przewoźnika, potwierdzający przyjęcie przez niego towaru i stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu pomiędzy nadawcą i przewoźnikiem, dotyczącej przewozu towarów samolotem. Inna nazwa: konosament lotniczy - LLP/AWB.
list gwarantujący odszkodowanie

letter of indemnity

Pisemne oświadczenie, w którym jedna ze stron zobowiązuje się zrekompensować stronie drugiej koszty i konsekwencje związane z jakimś przedsięwzięciem. Wystawienie listu gwarancyjnego ma niekiedy miejsce w przypadkach, kiedy nadawca chce otrzymać "czysty" konosament, podczas gdy przewoźnikowi nie wolno takiego wystawiać.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj