logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
dokumentacja organizacyjna magazynu

store ledger

Zestaw dokumentów formalizujących tryb pracy magazynu. Do podstawowych dokumentów zalicza się instrukcję magazynową i regulamin pracy magazynu.
układ transportowy w magazynie

transport layout (of a warehouse)

Zbiór elementów stałych i ruchomych w obszarze magazynu, za pomocą których realizowany jest przepływ dóbr materialnych przez magazyn. Wyróżniamy elementy stałe (drogi transportowe, manipulacyjne oraz urządzenia stacjonarne) oraz elementy ruchome (środki transportowe o działaniu ciągłym lub przerywanym).
układ technologiczny magazynu

warehouse layout

Wzajemne powiązanie stref funkcjonalnych w magazynie oraz frontów przeładunkowych. Wyróżniamy układ prosty, kątowy oraz workowy.
powierzchnia (przestrzeń) główna w magazynie

main warehouse space

Powierzchnia (przestrzeń) będąca sumą powierzchni (przestrzeni) składowej i manipulacyjnej w magazynie.
magazyn publiczny

public warehouse

Magazyn podmiotu gospodarczego świadczący odpłatne usługi wynajmu powierzchni magazynowej.
magazyn przedmontażowy

accumulation bin, assembly bin

Magazyn elementów potrzebnych do zmontowania wyrobu złożonego, przed ich przekazaniem jednostce montażowej.
magazyn prywatny

private warehouse

Magazyn prowadzony przez określony podmiot gospodarczy, w którym składowane są własne towary służące do wykonywania działalności gospodarczej.
magazyn produkcyjny

technical store

Magazyn materiałów, podzespołów i wyrobów wykorzystywanych w procesach produkcji.
magazyn lokalny

local warehouse

Magazyn należący do organizacji handlowej zasilający najbliżej położone punkty sprzedaży.
magazyn główny

central warehouse

Magazyn pełniący funkcję magazynu zasilającego w stosunku do innych.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj