logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
Użytkownik Końcowy

End-user

Subskrybent EPCglobal, który stosuje standardy EPCglobal i korzysta z podstawowych usług EPCglobal w swoich operacjach biznesowych.
Dostawca Rozwiązań

Solution Provider

Organizacja, która wdraża systemy w imieniu Użytkowników Końcowych, stosujących standardy EPCglobal i korzystających z usług podstawowych EPCglobal.
EPC IS

EPC Information Service

Serwer umożliwiający użytkownikom wymianę danych między parterami handlowymi w oparciu o kody EPC. Serwer utrzymuje dane dotyczące EPC, czyli działa jako repozy­torium dla EPC i związanych z nimi informacji. Serwer ten używa języka PML.
pool

pool

Wspólne korzystanie z urządzeń przez pewną liczbę użytkowników, którzy w te urządzenia zainwestowali.
XML GS1

GS1 XML

Standardy w ramach Systemu GS1 dla schematów XML (Extensible Markup Language). Standardy te zapewniają użytkownikom globalny język dla e-biznesu służący prowadzeniu efektywnej gospodarki elektronicznej w oparciu o Internet.
walidacja danych

data validation

Weryfikacja skanowanych danych, w celu określenia, czy są one zgodne z zasadami apli­kacji dla logiki systemu i/lub określonymi wymaganiami użytkowników, przed ich prze­tworzeniem w aplikacjach EDI.
system akwizycji (pozyskiwanie) wspomagania logistycznego

computer assisted acquisition logistics support

System informatyczny opracowany z inicjatywy Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych umożliwiający elektroniczną wymianę dokumentacji technicznej i dający jego użytkownikom (zarówno agendom rządowym jak i przedsiębiorstwom) dostęp do baz danych o produktach. Rozwiązanie to stało się wzorcem dla rozwoju elektronicznej wymiany informacji w łańcuchach dostaw.
subskrybent EPCglobal

EPCglobal Subscriber

Organizacja, która uczestniczy w sieci EPCglobal poprzez korzystanie z usług podstawo­wych EPCglobal lub poprzez uczestnictwo w procesie rozwoju standardów EPCglobal. Subskrybent EPCglobal może być Użytkownikiem Końcowym, Dostawcą Rozwiązań lub jednym i drugim.
standardy EPCglobal

EPCglobal Standards

Specyfikacje dla interfejsu oprogramowania i sprzętu, poprzez które współdziałają elemen­ty struktury EPCglobal. Standardy EPCglobal są wdrażane wspólnie z podstawowymi usługami EPCglobal i systemami rozwijanymi przez firmy będące Użytkownikami Końco­wymi i ich Partnerami Rozwiązań.
komunikat elektroniczny

electronic message

1. Dokument elektroniczny.
2. Układ ciągów elementów ze skanowanych danych oraz informacji dotyczących transakcji zebranych w celu walidacji danych i jednoznacznego ich przetworzenia
w aplikacji użytkownika.
3. Zbiór danych uzyskanych w wyniku skanowania lub zestaw informacji dotyczących transakcji, zebranych w celu walidacji danych i ich jednoznacznego przetworzenia
w aplikacji użytkownika.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj