logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
układ technologiczny magazynu

warehouse layout

Wzajemne powiązanie stref funkcjonalnych w magazynie oraz frontów przeładunkowych. Wyróżniamy układ prosty, kątowy oraz workowy.
składowanie w układzie blokowym

block storage

Ułożenie zapasów bez zachowania bezpośredniego dostępu do każdej jednostki zapasu lub ich stosu.
składowanie w układzie rzędowym

storage in rows

Ułożenie zapasów z zachowaniem bezpośredniego dostępu do każdej jednostki zapasu.
układ liniowy

line layout

Sposób zagospodarowania powierzchni przedsiębiorstwa, w której maszyny i ich grupy są ustawione oraz urządzenia i powierzchnie pomocnicze (magazyny) rozmieszczone w takiej kolejności, w jakiej są używane. Stosowany w warunkach produkcji seryjnej i masowej.
Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu

General Agreement on Tariffs and Trade

Porozumienie między krajami z całego świata w celu usunięcia barier handlowych.
układ transportowy w magazynie

transport layout (of a warehouse)

Zbiór elementów stałych i ruchomych w obszarze magazynu, za pomocą których realizowany jest przepływ dóbr materialnych przez magazyn. Wyróżniamy elementy stałe (drogi transportowe, manipulacyjne oraz urządzenia stacjonarne) oraz elementy ruchome (środki transportowe o działaniu ciągłym lub przerywanym).
struktura pracochłonności

bill of labour

Sporządzone w układzie stanowisk i grup stanowisk ...

Więcej ...

regał stały wspornikowy

supported fixed rack

Regał, którego budowa charakteryzuje się układem powtarzających się słupów z ramionami wspornikowymi lub ramami z podporami wspornikowymi.
regał stały ramowy

frame rack

Regał, którego budowa charakteryzuje się układem ramowym zmontowanym z powtarzających się elementów.
kupowanie zdolności produkcyjnych

capacity buying

Układ, w którym kupujący - na pewien okres - angażuje konkretną część zasobów dostawcy do produkcji towarów potrzebnych jemu samemu. Kupujący, w odpowiednim czasie, składa zlecenie zakupowe, a w nim określa ilości i terminy dostaw towarów, które mają być dostarczone z zaangażowanych zasobów.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj