logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
dokument celny

customs document

Dokument wymagany przy załatwianiu formalności celnych.
magazyn celny

bonded warehouse

Zabezpieczone pomieszczenie, w którym składuje się towary do czasu zwolnienia przez służbę celną.
opłaty celne

customs duties

Opłaty wyszczególnione w taryfie celnej, którym podlegają towary wjeżdżające na lub wyjeżdżające z terenu objętego cłem.
pośrednik celny

customs broker

Osoba pośrednicząca między stroną zainteresowaną ładunkiem a władzami celnymi.
wartość celna

customs value

Wartość towaru zadeklarowanego na potrzeby celne.
towary złożone w składzie celnym

bonded goods

Oznacza to, że pewne towary są zabezpieczone i składowane pod nadzorem władz celnych, aż do opłacenia ceł importowych lub do wywozu tych towarów z kraju.
TIR

Transport International Routier

Zbiór reguł wynikający z konwencji celnej i służący ułatwieniu międzynarodowego, europejskiego towarowego transportu drogowego poprzez zastosowanie karnetów TIR.
strefa wolnocłowa

duty free zone

Obszar, na którym można składować i przechowywać towary bez konieczności uiszczania opłat celnych.
pośrednik ds. celno-eksportowych

customs export function

Pośrednik pomiędzy organizacją eksportującą a władzami celnymi.
odprawione bez kontroli

cleared without examination

Ładunki odprawione przez służby celne bez inspekcji.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj