logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
umowa w sprawie ceny

price agreement

Porozumienie między firmą i dostawcą, dotyczące ceny i warunków całego asortymentu towarów i/lub usług, które ma dostarczyć dostawca.
cena

price

Kwota pieniężna lub równowartość, za którą kupuje się lub sprzedaje towar i/lub usługę.
umowa kupna

purchase agreement

Porozumienie między firmą i dostawcą na temat ceny oraz warunków, jakim powinny odpowiadać towary i/lub usługi, które mają być dostarczone przez dostawcę.
pozycja konkurencyjna

competitive position

Pozycja zajmowana przez firmę w stosunku do firm, które w odniesieniu do pewnego produktu są na danym rynku dla niej konkurencyjne. Czynniki znaczące obejmują dostępność produktu, jego cenę, jakość, obsługę, czas dostaw, dyscyplinę dostaw, operatywność organizacji sprzedaży i nazwę firmy.
Price-12

Price-12

Dwunastocyfrowy numer zakodowany w symbolach UPC-A umożliwiający skanowanie produktów o zmiennej ilości w Punkcie Sprzedaży Detalicznej. Złożony z Prefiksu GS1, kodu pakującego, identyfikacji towaru, cyfry kontrolnej ceny, ceny detalicznej oraz cyfry kontrolnej.
siedem zasad logistyki - 7W

seven rights of logistics

Ogólne sformułowanie charakteryzujące rolę logistyki w przepływie dóbr. Stwierdza ono, że rolą logistyki jest dostarczenie właściwych produktów, we właściwej ilości i właściwej cenie oraz o właściwej jakości, na właściwe miejsce we właściwym momencie właściwemu odbiorcy.
sprzedawanie

selling

1. Dostawa towarów i/lub usług oraz wystawienie faktury. Wypełnienie kontraktu na dostawę towarów i/lub usług przez dostawcę w stosunku do klienta zewnętrznego albo natychmiast, albo w terminie późniejszym za określoną cenę.
system gromadzenia informacji z punktów sprzedaży

point-of-sale system

System informatyczny śledzący reakcje klientów na zmiany asortymentu, cen produktów i działania promocyjne poprzez bezpośrednie połączenie z punktami sprzedaży (kasami fiskalnymi lub systemami zarządzania zapasami).
umowa współproducencka

co-maker agreement

Umowa tworzenia, na bazie wzajemnego zaufania, długoterminowych stosunków z dostawcą, w której dokonano ustaleń:
- celu i warunków umowy,
- terminów realizacji dostaw,
- niezawodności dostaw,
- spełnienia warunków jakościowych/ilościowych,
- procedur prowadzących do redukcji poziomu cen,
- współpracy przy opracowywaniu nowych produktów.
plan produktu

product plan

Dokument, który dla każdego typu produktu handlowego zawiera następujące dane:
- ogólny opis produktu (główne cechy, itp.);
- cenę fabryczną i związaną z nią kalkulację;
- planowany czas życia produktu;
oraz ich wzajemne relacje.
Plan ten jest zazwyczaj opracowywany przez jednostkę odpowiedzialną za grupę produktów.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj