logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
pełen ciąg

full string

Dane transmitowane przez czytnik kodu kreskowego, odczytane z nośnika danych, łącznie z identyfikatorem symboliki i ciągiem elementów.
ciąg elementów

string of elements

Fragment danych o zdefiniowanej strukturze i znaczeniu, zawierający część identyfikacyjną (prefiks lub Identyfikator Zastosowania) oraz część danych, przedstawiony w nośniku danych uznanym przez GS1.
szybkość skanowania

scanning speed

Liczba odczytów symbolu kodu kreskowego wykonywanych przez skaner w ciągu jednej sekundy.
przenośnik o konfiguracji złożonej

complex conveyor system

Urządzenie składające się z co najmniej dwóch rodzajów przenośników tworzących jeden ciąg transportowy.
proces technologiczny

operation sequence, routing

Ciąg operacji, którym jest poddawany wyrób w procesie produkcji.
pole danych

data field

Najmniejsza część fragmentu danych ciągu elementów, która musi być rozróżniona.
komunikat elektroniczny

electronic message

1. Dokument elektroniczny.
2. Układ ciągów elementów ze skanowanych danych oraz informacji dotyczących transakcji zebranych w celu walidacji danych i jednoznacznego ich przetworzenia
w aplikacji użytkownika.
3. Zbiór danych uzyskanych w wyniku skanowania lub zestaw informacji dotyczących transakcji, zebranych w celu walidacji danych i ich jednoznacznego przetworzenia
w aplikacji użytkownika.
cyfra kontrolna

data check character/digit

Cyfra obliczana z innych cyfr ciągu elementów, stosowana do sprawdzenia, czy dane zostały poprawnie odtworzone. Zob. znak kontrolny.
wskaźnik

indicator

Cyfra służąca do uzupełnienia numeru identyfikacyjnego lub rozszerzania znaczenia danego ciągu elementów, np. w globalnym numerze GTIN-14.
system grup terminowych

bucketed system

Technika stosowana w procesie planowania zapotrzebowania materiałowego, polegająca na przypisaniu całego okresowego zapotrzebowania na dany wyrób (np. zapotrzebowania tygodnia) do początku danego okresu. W takim przypadku terminy rozpoczęcia lub zakończenia wszystkich wyrobów planowanych do wykonania w ciągu tygodnia wyznacza się umownie na poniedziałek.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj