logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
dokument celny

customs document

Dokument wymagany przy załatwianiu formalności celnych.
Globalny Identyfikator Typu Dokumentu

Global Document Type Identifier - GDTI

Identyfikator GS1 służący identyfikacji typu dokumentu połączony z opcjonalnym nume­rem seryjnym.
dokumenty za gotówkę

cash against documents

Jeden ze sposobów płatności: kupujący otrzymuje dokumenty upoważniające go do odebrania zamówionych towarów od przewoźnika po uiszczeniu odpowiedniej kwoty.
dokument transportu multimodalnego

multimodal transport document

Dokument stanowiący dowód zawarcia kontraktu na przewóz multimodalny oraz przejęcia odpowiedzialności za towary przez operatora transportu multimodalnego i podjęcie przez niego zobowiązania dostarczenia towarów zgodnie z warunkami tego kontraktu.
dokument transportu kombinowanego

combined transport document

Dokument - zbywalny lub niezbywalny - stanowiący dowód zawarcia kontraktu na wykonanie i/lub zlecenie usługi kombinowanego transportu towarów.
dokument konsygnacyjny

consignment note

Dokument stanowiący dowód zawarcia kontraktu na transport jednego kontyngentu z określonego miejsca załadunku do określonego miejsca wyładunku. Inna nazwa: list przewozowy (waybill).
dokument handlowy

trade document

Każdy dokument używany w handlu.
zapłata za dokumenty

payment against documents

Instrukcje wydane przez sprzedawcę bankowi, informujące o tym, że kupujący może odebrać dokumenty pozwalające na przyjęcie dostawy jedynie wówczas, kiedy faktycznie dokona płatności fakturowej.
elektroniczna wymiana danych

Electronic Data Interchange

Bezpapierowa wymiana dokumentów handlowych i innych dokumentów pomiędzy systemami informatycznymi partnerów biznesowych, przy minimalnym udziale człowieka.
GDTI

Global Document Type Identifier

Zob. Globalny Identyfikator Typu Dokumentu.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj