logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
dokumentacja obrotów magazynowych

stock movement report

Zestaw dokumentów o ustalonej postaci i określonym przeznaczeniu, dotyczących obrotu magazynowego, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi prawnie zasadami ewidencji, odzwierciedlający i stwierdzający poszczególne stany i zdarzenia w magazynie.
dokumentacja organizacyjna magazynu

store ledger

Zestaw dokumentów formalizujących tryb pracy magazynu. Do podstawowych dokumentów zalicza się instrukcję magazynową i regulamin pracy magazynu.
dokumentacja produkcyjna

shop packet

Zestaw dokumentów używanych w sterowaniu przebiegiem produkcji. Zawiera on (opcjonalnie) takie dokumenty jak: przewodnik, rozdzielnik, lista kompletacyjna, dowód pobrania materiału, karta limitowa, zmianowy plan raport, dowód przekazania wyrobu do magazynu, karta pracy, karta instrukcyjna oraz inne dokumenty.
techniczna dokumentacja produktu

Technical Product Documentation - TPD

Dokumenty techniczne przeznaczone do użytku wewnętrznego, wyszczególniające typ produktu, sposób jego wytwarzania, instalowania, obsługi i użycia (z wyjątkiem norm).
spedytor

forwarder, shipper

Jednostka gospodarcza zajmująca się organizowaniem d dostawcy do odbiorcy. Do funkcji spedytora należą: przygotowanie ładunku do przewozu, sporządzenie dokumentacji transportowych, ubezpieczenie ładunku oraz załatwienie formalności celnych."
serwis dostawcy

delivery service

Obsługa klienta od momentu złożenia zamówienia do momentu dostarczenia produktu. Najważniejszymi, kluczowymi cechami tej obsługi są: dostępność produktu, czas całkowity cyklu zamówienie/dostawa, wymiana informacji/dokumentacji.
przygotowanie produkcji

production preparation

1. Wszelkie działania związane z uzyskiwaniem gotowości do wykonywania produkcji przed jej właściwym rozpoczęciem, takie jak:
- zgromadzenie odpowiednich materiałów i narzędzi;
- przydział zadań dla poszczególnych jednostek produkcyjnych;
- opracowanie lub aktualizacja struktury wyrobu i technologii jego wykonania;
- przygotowanie lub uzupełnienie koniecznej dokumentacji.
2. Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przygotowanie produkcji.
magazynowy system informatyczny

Warehouse Management System

System informatyczny wspomagający realizację, kontrolę i sterowanie przepływem towarów przez magazyn oraz dostarczanie informacji o tym przepływie i tworzenie dokumentacji towarzyszącej temu przepływowi.
koszty frachtu

freight costs

Koszty poniesione przez wysyłającego w trakcie przemieszczania towarów za pomocą jakiegokolwiek środka transportu z jednego miejsca na drugie, na podstawie umowy przewozu. Mogą one, oprócz kosztów transportu, zawierać takie elementy, jak: koszt opakowania, przygotowania dokumentacji, załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia
(w stopniu, w jakim odnoszą się one do kosztów frachtu).
konstruować na zamówienie

engineer to order

Typ produkcji, w którym nie podejmuje się działań, zanim nie otrzyma się zamówienia od klienta i nie opracuje się szczegółowej dokumentacji technicznej.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj