logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
ilość dostarczona natychmiast

call-off quantity

Ilość towarów odebranych i/lub dostarczonych zgodnie z harmonogramem dostaw natychmiastowych.
zwrot

return

1. Zwrot przesyłki stronie, która pierwotnie dostarczyła ją przewoźnikowi.
2. Zwrot wyczarterowanego statku właścicielom.
zlecenie dostawy natychmiastowej

call-off order

Przekazane dostawcy polecenie dostarczenia konkretnej ilości określonych wyrobów w wyznaczonym terminie (lub w określonym przedziale czasu) w ramach długoterminowej umowy dostawy.
zamówienie zaopatrzeniowe

procurement order

Zamówienie złożone u dostawcy materiałów na dostarczenie określonego materiału w podanym terminie i na określonych warunkach dostawy.
zamówienie

purchase order

Uzgodnienie z dostawcą dostarczenia jednej lub więcej partii wyrobów w określonej wielkości, terminie i zgodnie z ustalonymi warunkami dostawy i płatności.
uzupełnienie

replenishment

1. Dostarczenie klientowi kolejnej partii identycznych towarów; wielkość dostarczonej partii.
2. Odtworzenie zapasu przy stanowisku (np. w linii montażowej) z zapasu w magazynie.
towary przychodzące

incoming goods

Wielkość masy towarowej dostarczona klientowi przez jego dostawców w danym okresie, wyrażona w kategoriach ilościowych lub finansowych.
opóźnienie

backlog, behind schedule

1. Partia wyrobów, która powinna być dostarczona, wydana, wyprodukowana lub przyjęta do magazynu w określonym terminie, który już minął. Opóźnienia mogą być ujemne (np. 40 sztuk) lub dodatnie. Zob. wyprzedzenie.
2. Przedział czasu między terminem bieżącym a terminem, w którym miała nastąpić dostawa, przyjęcie lub być zakończona produkcja danej partii wyrobów.
ładunek opcjonalny

optional cargo

Ładunek, który może alternatywnie stanowić przedmiot załadunku albo zostać dostarczony w zamian.
całkowity cykl dostawy

delivery lead time

Czas od momentu potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia przedmiotu zamówienia.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj