logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
awizo dostawy

advise note

Dokument wysyłany do klienta, informujący o zbliżającej się dostawie.
zlecenie dostawy natychmiastowej z harmonogramem zapotrzebowania

call-off and order survey

Przekazany dostawcy dokument zawierający zestawienie zapotrzebowania odbiorcy w ramach długoterminowej umowy dostawy. Stanowi podstawę do realizacji zleceń natychmiastowej dostawy. Zob. długoterminowa umowa dostawy, zlecenie dostawy natychmiastowej.
zapas cyklu dostawy

lead time inventory

Zapas pokrywający zapotrzebowanie w okresie oczekiwania na kolejną dostawę.
warunki dostawy

terms of delivery

Warunki, uzgodnione między dostawcą i klientem, dotyczące dostawy towarów i/lub usług. Zob. międzynarodowe formuły handlowe (incoterms).
uruchomienie dostawy

blanket release

Polecenie wysyłki lub rozpoczęcia produkcji wydane na podstawie długoterminowej umowy dostawy. Zob. długoterminowa umowa dostawy.
status dostawy

delivery status

Parametr wskazujący, czy po realizacji danej dostawy oczekiwać należy dalszych dostaw związanych z tym samym zamówieniem.
niewielka dostawa

small delivery

Dostawa, której wielkość i/lub wartość jest niższa od ustalonego limitu.
instrukcja dotycząca dostawy

delivery instruction

Dokument wystawiony przez kupującego, zawierający instrukcje dotyczące szczegółów dostawy zamówionych towarów.
dowód dostawy

proof of delivery

Pokwitowanie podpisane przez odbiorcę przy dostawie.
dostawa wewnętrzna

factory delivery

Dostawa w ramach jednego przedsiębiorstwa, z produkcji do magazynu wyrobów finalnych lub pomiędzy wydziałami.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj