logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
osiąganie najlepszych wyników w działaniu zaopatrzenia

purchasing: acquring the best inputs

Podejście polegające na poszerzaniu zakresu odpowiedzialności sfery zaopatrzenia o działania pozwalające na efektywne wpływanie na szereg aspektów działania przedsiębiorstwa dla zapewnienia redukcji kosztów nie tylko bezpośrednio w zakresie zaopatrzenia, ale i w innych sferach działania przedsiębiorstwa.
Activity Based Costing - ABC

rachunek kosztów działań

Activity Based Costing - ABC

Metoda rachunkowości, polegająca na przypisywaniu

kosztów do produktów w oparciu o działania poniesione przy produkcji/obsłudze tych produktów.

planowanie

planning

Sposób regulacji przebiegu i koordynowania działań w czasie oraz procedura i środki, za pomocą których te działania zostaną przeprowadzone, użyte dla uzyskania pewności, że działania te przebiegać będą w sposób optymalny, umożliwiając maksymalnie skuteczne osiągnięcie celów planowania.
planowanie bieżące

ultra short-term planning

Planowanie tych działań, których realizacja odbywać się będzie i/lub których skutki ich będą odczuwalne w krótkim okresie (kilka tygodni).
planowanie długookresowe

long-term planning

Planowanie tych działań, których realizacja odbywać się będzie i/lub których skutki będą odczuwalne przez długi okres. Trudno podać kryterium rozróżnienia planowania długookresowego od innych rodzajów planowania. Taki czy inny charakter planowania zależy od natury przedsięwzięcia, którego dotyczy, a nie od okresu, jaki obejmuje.
planowanie krótkookresowe

short-term planning

Planowanie tych działań, których realizacja odbywać się będzie i/lub których skutki będą odczuwalne w krótkich okresach (do roku).
planowanie marketingowe

marketing planning

Planowanie celów marketingowych firmy, działań, jakie należy podjąć, by cele te osiągnąć, wpływu tych działań na koszty i zyski liczone na jeden produkt, obszar geograficzny lub klasę klientów/konsumentów.
planowanie na poziomie przedsiębiorstwa

company planning

Planowanie, na ogół długookresowe, głównych założeń i kierunków działania przedsiębiorstwa.
planowanie równoległe

parallel planning

Planowanie działań, które mają być zakończone w tym samym terminie, w dwóch odrębnych jednostkach produkcyjnych.
planowanie średniookresowe

medium term planning

Planowanie tych działań, których realizacja odbywać się będzie i/lub skutki odczuwalne będą przez okres nie krótszy od roku. Zob. planowanie długookresowe.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj