logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
katalog danych / baza danych o produktach/firmach

data pool / data catalogue

Repozytorium (głównie elektroniczne) danych produktów oraz firm.
prefiks firmy EAN.UCC

EAN.UCC Company Prefix

Zob. prefiks firmy GS1.
prefiks firmy GS1

GS1 Company Prefix

Numer składający się od 6 do 12 cyfr, nadawany konkretnej ...

Więcej ...

zlecenie wewnętrzne

firm planned order

Zamówienie, którego realizacja może być okresowo wstrzymana przez planistę. System planowania zapotrzebowania materiałowego wyłącza wtedy te zamówienia z rozpatrywania w kolejnym cyklu planowania. Stosowanie zleceń wewnętrznych ułatwia planistom równoważenie wykorzystania potencjału i zużycia materiałów w systemie MRP.
procent braku zapasów

stock-out percentage

Miara efektywności, za pomocą której firma reaguje na popyt faktyczny. Procent ten może być miarą całkowitego braku zapasów w stosunku do całkowitej wielkości zamówień albo miarą stosunku pozycji powodujących powtarzające się braki podczas jakiegoś okresu do wszystkich zamówionych pozycji.
producent zewnętrzny

external producer

Producent wyrobów nie będący częścią firmy.
raport powyładunkowy

outturn report

Oświadczenie pisemne firmy sztauerskiej, w którym podaje się stan ładunku wyładowanego ze statku oraz wszelkie niezgodności dotyczące ilości towarów w porównaniu z tym, co zawarte jest w manifeście okrętowym.
system produkcyjny Toyoty

Toyota production system

System produkcyjny zastosowany po raz pierwszy w firmie Toyota. Działa na zasadzie systemu ssącego, zachowując ciągły i ustabilizowany przepływ materiałów. Wielkość partii każdego wytwarzanego w systemie elementu odpowiada dziennemu zapotrzebowaniu. Sterowanie przepływem materiałów odbywa się za pomocą systemu kanban. System produkcyjny Toyoty stał się inspiracją dla rozwoju koncepcji "dokładnie na czas". Zob. dokładnie na czas, kanban, system ssący.
sztauer

stevedore

Strona (przedsiębiorstwo, firma) prowadząca działalność w zakresie sztauowania przeładunku (załadunku, wyładunku) statków.
umowa kupna

purchase agreement

Porozumienie między firmą i dostawcą na temat ceny oraz warunków, jakim powinny odpowiadać towary i/lub usługi, które mają być dostarczone przez dostawcę.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj