logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
grupa wyrobów

product group

1. Zbiór wyrobów charakteryzujący się jedną lub kilkoma cechami wspólnymi, np. konstrukcją czy technologią wytwarzania.
2. Zbiór wyrobów finalnych i/lub ich wersji i odmian przeznaczony do sprzedaży na określonym segmencie rynku.
Inna nazwa: rodzina wyrobów (product family).
rodzina wyrobów

product family

Zob. grupa wyrobów (product group).
wyrób A

A-product

Wyrób, który zgodnie z klasyfikacją ABC należy do nielicznej grupy stanowiącej dużą część całkowitej wartości zapotrzebowania, produkcji lub sprzedaży. Tej grupie wyrobów poświęca się najwięcej uwagi w procesach planowania oraz w gospodarce magazynowej. Zob. klasyfikacja ABC.
wyrób C

C-product

Wyrób, który według klasyfikacji ABC należy do licznej grupy, stanowiącej niewielką część całkowitej wielkości/wartości zapotrzebowania, produkcji lub sprzedaży. Tej grupie wyrobów poświęca się najczęściej najmniej uwagi w procesach planowania oraz w gospodarce magazynowej. Zob. klasyfikacja ABC.
planistyczna struktura wyrobu

planning bill of material

Grupa sposobów opisu struktury wyrobu tworzonych w ...

Więcej ...

wyrób B

B-product

Wyrób, który zgodnie z klasyfikacją ABC należy do grupy B, średnio licznej i o przeciętnym udziale w całkowitej wielkości zapotrzebowania, produkcji lub sprzedaży. Zob. klasyfikacja ABC.
schemat wyrobu

product tree

Struktura przedstawiająca wyróżnione ze względu na cel prezentacji elementy wyrobu lub grupy wyrobów.
Zawiera ona zwykle:
- informację na temat ilości i sekwencji wyróżnionych poziomów wyrobu. Każdy z poziomów składa się co najmniej z jednego elementu, którego części wymienione zostają na poziomie niższym. Najniższy poziom składa się z elementów dalej nie rozwijanych;
- informację o relacjach pomiędzy wyróżnionymi poziomami.
system grup terminowych

bucketed system

Technika stosowana w procesie planowania zapotrzebowania materiałowego, polegająca na przypisaniu całego okresowego zapotrzebowania na dany wyrób (np. zapotrzebowania tygodnia) do początku danego okresu. W takim przypadku terminy rozpoczęcia lub zakończenia wszystkich wyrobów planowanych do wykonania w ciągu tygodnia wyznacza się umownie na poniedziałek.
jednostka produkcyjna o specjalizacji przedmiotowej

production group

Jednostka produkcyjna wykonująca określoną, charakteryzującą się pewnym podobieństwem, grupę wyrobów wchodzących do różnych wyrobów finalnych. Jednostka taka jest częścią struktury przedmiotowej. Zob. struktura przedmiotowa.
struktura przedmiotowa

group layout

Taki sposób zagospodarowania powierzchni przedsiębiorstwa, w którym łączy się poszczególne stanowiska i jednorodne ich grupy w jednostki produkcyjne zdolne wykonywać całość procesu technologicznego określonej grupy wyrobów. Zob. jednorodna grupa stanowisk.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj